Bugün : 19 Ocak 2020, Pazar

Favorilere Ekle!

kinemia nedir?

kinemia : n. Kalbin atım hacmi, kinemi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cannibalism : n. İnsan eti yeme, yamyamlık.


epidermoid : a. Epiderme benzer, epidermsi.


lagophthalmus : n. Gözkapaklarındaki bir arıza dolayısile gözün tamamen kapanmaması, lagoftalmi.


grave : a. Şiddetli, ağır, tehlikeli.


heterotrophia : n. Gıdasızlık, heterotrofi.


hole : n. Foramen, delik.


homozygosity : n. Muayyen bir karakter bakımındaneş aleller ihtiva etme hali, homozigotluk.


hormonopoiesis : n. Hormon oluşumu.


inframarginal : a. Kenarın altında, herhangi bir oluşum kenarı veya kıyısı altında.


introjection : n. Bir şahsın, kendisini bir diğer kimse veya eşya ile bir olarak kabul etmesi şeklinde beliren psikolojik durum.


lobar : a. Loba ait, loplu, lobaris.


maltose : n.biochem. Maltoz, malt şekeri.


neuralgic : a. 1. Nevralji ile ilgili; 2. Nevralji niteliğnde; nevralji ile belirgin.


paromomycin : n. Yalnız ağızdan kullanılabilen bir antibiotik.


pathic : a. 1. Anormallik gösteren, hastalık gösteren; 2. Cinsel ilişkide eşlik eden kimsenin sapık arzularına boyun eğen kişi, anormal ilişkilerde pasif rol oynayan kimse.


pericoronal : a. Diş kronu çevresinde bulunan, kronu saran.


postcornu : n. Yan karıncığın arka boynuzu.


rennet : n. Buzağının işkembesinden yapılan peynirmayası.


scarlatinella : n. Rubella scarlatinosa (hafif geçen ve kızıla benzeyen bir hastalık).


serolemma : n. Yalancı amniyon meydana getiren zar.