Bugün : 25 Ağustos 2019, Pazar

Favorilere Ekle!

kyogenic nedir?

kyogenic : a. Gebe bırakan, gebeliğe sebep olan, kiyojenik.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bisexuality : n. İki cinse karşı cinsel arzuya sahip olma, biseksüalite.


crenocyte : n. Kenarları yıldız şekli gösteren eritrosit (Hemoliz sonucu oluşur).


diglossia : n. 1. Dilin çift oluşu; 2. Çift dil görünümü vermek üzere dilin uzunlamasına yarık oluşu hali, yarık dil.


engram : n. anlının karşılaştığı etkili uyarıların sinir sisteminde bıraktığı kabul edilen iz, herhangi bir olayın sinir sisteminde bıraktığı psişik etki veya izlenim.


fairbank's splint : n. Erb felcinin tedavisinde kulanılan özel bir latel çeşidi.


gleety : a. 1. Uretra'dan gelen müköz akıntı ile ilgili, 2. Bu tip akıntıya benzeyen.


hydrocholeresis : n. Karaciğerden düşük yoğunlukta sulu safra çıkışı, hidrokolerez.


intraoral : a.Ağız içinde.


malleal : a.Orta kulaktaki çekiç kemiği ile ilgili.


melanic : a. Siyahımsı renk gösteren, siyahımsı renkte.


methotriimeprarazine : n. Felçli uzuvlarda duyulan ağrıların giderilmesinde kullanılan bir madde.


neuroendocrinology : n. Sinir sistemi ile iç salgı bezleri arasındaki ilişkileri konu alan bilim dalı, nöroendokrinoloji.


oxygenation : n. Oksijenleş(tir)me.


pancreolithotomy : n. Pankreastan taş çıkarma ameliyatı.


pedicel : n. Sap.


perienteritis : n. Barsak periton tabakasının iltihabı.


perimysium : n. Çizgili kas liflerini saran bağ dokusu.


pia : a.&n. 1. Yumuşak, ince, hassas; 2. Pia mater.


spodophagous : a. Vücudun çıkardığı maddelerle geçinen.


stercobilinogen : n. Sterkobilin öncüsü madde, sterkobilinojen.