Bugün : 19 Şubat 2019, Salı

Favorilere Ekle!

kyogenic nedir?

kyogenic : a. Gebe bırakan, gebeliğe sebep olan, kiyojenik.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

carbonuria : n. İdrarda karbon bileşikleri (karbon dioksit v.s.)'nin bulunuşu, karbon bileşiklerinin idrara geçişi.


cholecystogastrostomy : n. Safra kesesi ile mide arasında anastomoz yapılması.


coronoid : a. & n. 1. Çengel, kanca, gaga, coronides; 2. gagamsı, çengelsi, coronoideus.


cubital : a. Ön kola ait, dirseğe ait, cubitalis


encephalitogenic : a. Beyin iltihabı yapan, ensefalite sebebiyet veren.


exhibitionist : n. Cinsel organlarını, dürtü halinde gösterme eğilimi taşıyan kişi, exhibitionism'e müptela kişi.


facilitation : n. Kolaylaştırma, bir hareketi veya bir kimyasal olayı istenilen amaca uygun şekilde etki göstererek kolaylaştırma.


hematolymphangioma : n. Kan ve lenf damarlarından oluşan tümör, hemanjiyolenfom.


hematuria : n. Kan işeme, idrarda kan bulunması, hematüri.


mating : n. Erkek ve dişinin yavru meydana getirmek üzere çiftleşmesi, çiftleşme.


molecule : n. Zerre, atom, molekül.


oligodipsia : n. Susamama, oligodipsi.


osseo-aponeurotic : a. Kemik ve kas aponevrozuna ait.


parasitism : n. 1. Parazitlerin sebep olduğu herhangi bir hastalık; 2. Parazit halinde yaşama, farklı iki organizmadan birinin faydasına, diğerinin zararına seyredenmüşterek şekli, parazitizm.


periglossitis : n. Dil çevresinde doku ve oluşumların iltihabı.


pharmaceutist : n. İlaç yapma ve satma yetkisine sahip kişi, eczacı.


postural : a. 1. Vücudun duruş şekli ile ilgili; 2. Vücudun duruş şeklinin sebep olduğu, duruş şekline bağlı.


prothipendyl : n. Antistaminik, anti-emetik ve spazmolitik etkileri olan bir madde.


quicklime : n. Kalsiyum oksit.


sclerogeny : n. Sert kıvamda doku oluşması.