Bugün : 21 Haziran 2018, Perşembe

Favorilere Ekle!

laıose nedir?

laıose : n. biochem. şeker hastalığında idrar bulunan şurupa benzer bileşim (C6H12H2%).

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

biosynthesis : n. Canlı organizmada kimyasal olaylar sonucu herhangi bir bileşiğin oluşması.


caproic : a. biochem. Yağlı bir aside ait, kaproik.


carbohydrate : n. biochem. Karbon hidrat.


dermatitis : n. Deri (cilt) iltihabı.


ectropion : n. Gözkapaklarının serbest kenarlarının dış tarafa kıvrılmaları.


faveolus : n. (pl. faveoli). çukurcuk.


gliococcus : n. Jelatinli madde olşan mikrokok.


hyaloplasm : n. Hücre protoplazmasının daha sıvı kısmı; hiyaloplazma.


hyperporosis : n. Kırığı takiben kırık uçlar arasında kaynaşmayı kolaylaştırmak üzere bol miktarda yeni kemik dokusu (callus) oluşması, hiperporoz.


ileocytoplasty : n. İdrar kesesinin büyütülmesi için yapılan ameliyat.


melomania : n. Musiki ile aşırı ilgilenme, musikiye aşırı düşkünlük.


osteocachectic : a. Osteokaşeksiye ait.


parietofrontal : a. Parietal ve frontal kemiklere veya bölgelere ait olan, her iki oluşumu da ilgilendiren.


perimyelitis : n. Omurilik zarı iltihabı, perimiyelit.


platycephalous : a. Geniş ve yassı kafalı, platisefal.


pulverization : n. 1. Toz haline getirme, sert bir cismi ezerek toz haline getirme; 2. Toz haline gelme.


rod : n. 1. Beş metrelik uzunluk ölçüsü; 2. Çomak.


sebolith : n. Yağ bezi taşı.


spongi(o)- : pref. 1. Sünger, süngerle ilgili; 2. Sünger şeklinde, süngersi.


stomatorrhagia : n. Ağızdan kan gelme, ağız kanaması, stomatoraji.