Bugün : 21 Ocak 2020, Salı

Favorilere Ekle!

labiomancy nedir?

labiomancy : n. Karşısındakinin dudak hareketlerinden konuşmayı anlama (sağırlarda görülür).

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

costal : a. Kaburgaya ait, costalis (costarius).


dipsomania : n. Şiddetli alkol iptilası, ayyaşlık, dipsomani.


exothermal : a. Isı veren, hararet yükselişi ile belirgin, ısı oluşmasıyla beraber seyreden.


fetishism : n. Karşı cinse ait bir eşyaya karşı gösterilen cinsel istek.


fetography : n. Fetusun ana rahminde iken alınan radyografisi.


heparinize : v. Kanın pıhtılaşmasını önleme veya pıhtıyı çözme amacıyla heparin enjekte etmek, heparin'le tedavi etmek.


histoid : a. Aynı dokudan gelişen.


hydrostatics : n. makina biliminin sıvılar dengesinden bahseden dalı.


hypoleukocytosis : n. Kanda lökosit azlığı, hipolökositoz.


hypertropia : n. Gözün görüş ekseninin yukarıya doğru sapma eğilimi göstermesi, hipertropi.


inebriant : a. Sarhoş edici faktör.


lipodieresis : n. Yağın erimesi veya yok olması.


longevity : n. Uzun süre yaşama hali, uzun ömürlülük.


lymphoduct : n. Lenf damarı (kanalı).


olfaction : n. Koklama (duyusu).


pharamcology : n. Eczacılık bilimi, farmakoloji.


proctorrhea : n. rektumdan sümük (mukus) çıkması.


retisolution : n. Golgi cihazının erimesi.


secretion : n. 1. İfraz, salgı işi, sekresyon; 2. İfraz edilen (salgılanan) madde, salgı.


short circuit : Barsağın bir parçasını keserek kısaltma ameliyatı.