Bugün : 17 Eylül 2019, Salı

Favorilere Ekle!

labiomancy nedir?

labiomancy : n. Karşısındakinin dudak hareketlerinden konuşmayı anlama (sağırlarda görülür).

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

fart : n. & v. 1. Yellenme (aşağıdan gaz çıkarma); 2. Yellenmek, osurmak.


freckle : n. Çil, leke, benek.


genitoplasty : n. Üretim (jenital) organlara yapılan plastik ameliyat.


glycopenia : n. Kanda şeker miktarının azalması, glikopeni.


interfascicular : a. Fasiküllerarası.


K : Potasyum sembolü.


mural : a. Duvara ait.


nephrotic : a. Nefroza ait, nefrotik.


neuroganglion : n. Sinir hücrelerinin oluşturduğu küme, sinir ganglionu, nöroganglion.


nyct- : pref. Gece anlamına önek.


optimum : n. Herhangi bir organizmanın büyümesine en elverişli olan hararet veya ışık veya gıda v.s. (yeter miktarda).


phytonosis : n. Bitkinin sebep olduğu toksik etkiye bağlı patolojik durum, bitkiye bağlı herhangi bir hasatlık.


piniorm : a. Kozalak şeklinde, kozalaksı.


prism : n. prisma: 1. Tabanları birbirine benzeyen düzlemlerden meydanag elen ve kenarları birbirine paralel olan katı cisim; 2. Prizma şeklinde saydam cisim.


process : n. Proçes, çıkıntı, processus.


proliferous : n. Proliferasyonla vasıflı.


quadrangular : a. Dörtgen, dört açılı,quadrangularis


relaxation : n. 1.Gerilmiş bir şeyin gevşemesi, gerginliğin kaybolması, dinlenme, relaksasyon; 2. Bir organda normal çalışmanın hafiflemesi, görev gücününazalması; 3. Kastaki kasılma devresini izleyen gevşeme devresi.


reparation : n. Reparasyon; 1. Yaralanmış bir dokunun kendini tamir etmesi; 2. Sansoriyel sinirlerind uyuları olan uçlarının veya bir fıtığın yerine konması.


salol : n. biochem. Fenol salisilat tuzu.