Bugün : 19 Şubat 2019, Salı

Favorilere Ekle!

labiomycosis nedir?

labiomycosis : n. Mantarların dudakta sebep olduğu hastalık, dudakta görülen mantar hastalığı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

catacrotic : a. Sphygmogram'ın inen kolu üzerinde bir veya bir kaç çentik gösteren.


cataphoric : a. 1. Cataphora ile ilgili; 2. Cataphoresis ile ilgili.


cholerophobia : n. Marazi kolera korkusu.


chondromatous : a. 1. Kondromla ilgili; 2. Kondrom niteliği gösteren, kondrom yapısında.


chondroprotein : n. Kıkırdakta olan bir protein.


circumrenal : a. Böbrek çevresinde, böbreği çevreleyen.


lactalbumin : n. Süt albümini.


hypo-orchidism : n. Testislerin salgı yapamaması.


ileorrhaphy : n. İleumun dikilmeis.


liminal : a. Bilinç eşiğine ait.


liquefactive : a. 1. Sulanma ile ilgili; 2. Sulanma gösteren, sulanma ile belirgin; 3. Sulanmaya sebep olan sulandırıcı.


mesocardia : n. Kalbin göğüs orta çizgisinde bulunması.


neurofibromatosis : n. Sinirlerin mültipl fibromu, nörofibromatoz (Recklingausen hastalığı).


occlusal : a. Oklüzyona ait.


osteorathrosis : n. İltihapsız kronik dejeneratif artrit.


otocephaly : n. Fetüs başında alt çenenin gelişmemesi, kulakların aşağıda birbiriyle birleşmesi ile belirgin anomali, otosefali.


pectoriloquy : n. Ağızdan çıkan sözlerin göğüs duvarı tarafından nakledilmesiyle bunların oskültasyon ile duyulması, pektoriloki (göğüs hırıltısı).


prepotency : n. Özgürlüğüne kendi özelliğini geçirme yeteneği.


receptor : n. 1. Canlı protoplazmanın toksinler veya besin maddeleriyle birleşmeye yarayan molekül grubu; 2. Sansoriyel sinirlerin duyuları alan uçları, reseptör.


schistorrhachis : n. Spina bifida.