Bugün : 25 Nisan 2019, Perşembe

Favorilere Ekle!

labiomycosis nedir?

labiomycosis : n. Mantarların dudakta sebep olduğu hastalık, dudakta görülen mantar hastalığı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blennemesis : n. Mukus kusma, mukustan ibaret kusmuk çıkarma.


chondrotomy : n. Kıkırdak anatomisi (teşrihi), Kondrotomi.


chordoma : n. Omurgayı oluşturan embriyoner doku artıklarından gelişen tümör (Omurganın üst veya alt kısmında görülür).


convergecne : n. Yaklaşma durumu, mesela yakına bakarken gözlerin yaklaşması.


ethmoidal : a. 1. Ethmoid kemikle ilgili; 2. Ethmoid sinüslerle ilgili.


globulism : n. kanda eritrosit sayısının aşırı artımı ile belirgin durum.


glossodynia : n. See: glossalgia.


gonepoietic : a. 1. Meni oluşmasıyla ilgili; 2. Meni oluşmasını uyarıcı.


gonotoxic : a. Gonokok toksinlerinin sebep olduğu, gonokok enfeksiyonuna bağlı.


impulsive : a. Harekete yöneltici, itici, zorlayıcı.


lymphenteritis : n. Seröz enfiltrasyonla görülen enterit.


myiasis : n. Sinek larvalarının sebep olduğu hastalıklar.


octan : a. 1. Sekizinci veya yedinci günü zuhur eden; 2. Sekiz günde bir gleen.


oleate : n. 1. Oleik asit'in tuzu; 2. Etkili maddenin oleik asit içindeki eriyiğinden oluşan ilaç.


piniorm : a. Kozalak şeklinde, kozalaksı.


plantigrade : a. İnsan ve ayı gibi bütün tabanına basarak yürüyen.


platycephalous : a. Geniş ve yassı kafalı, platisefal.


polyadenomatosis : n. 1. Bez dokusunda çok sayıda adenom oluşması; 2. Çok sayıda lenf düğümünde yaygın hiperplazi oluşması.


posture : n. Vücudun duruş vaziyeti, durumu, pozisyon.


reversibility : n. Eski haline dönebilme yeteneği.