Bugün : 14 Aralık 2018, Cuma

Favorilere Ekle!

labrum nedir?

labrum : n. (pl. Labra). 1. Kenar; 2. dudak.

labrum glenoidale : Eklem halkası (kıyısı) labium articulare.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

carbonize : v. biochem. Kömürleştirmek, yakmak, karbon ile doldurmak.


catastalsis : n. Yukardan aşağıya doğru, dalga şeklinde ilerleyen kontraksiyon hareketi, bu tarz kontraksiyon dalgası ile belirgin peristaltik hareket şekli.


cine-angiocardiography : n. Kontrast maddenin kalb ve damarlardan geçişini hareketli şekilde gösteren film.


cor pulmonale : n. Bir akciğer hastalığına (anfizem, silikoz) bağlı olarak gelişen kalp hastalığı.


draw : v. 1.Çekmek, çekerek sıvıyı boşaltmak; 2. Diş çekmek, dişi çekip çıkarmak.


encephalodialysis : n. Beyin yumuşaması.


evolvement : n. Gelişme, tekamül, evrim.


physiotherapeutic, : n. Fizik tedavi uzmanı.


terebration : n. 1. Delme, oyma; 2. Oyucu veya delici nitelikte ağrı.


hypoeosinophilia : n. Kanda eozinofil lökositlerin azalması.


immersion : n. Mikroskopun objektifini su veya yağ içine batırarak cisimleri inceleme, imersiyon.


intermediate : a. 1. İki şeyni arasında yerleşmiş, arada (ortada) bulunan; 2. Arada meydana gelen, seyiresnasında oluşan; 3. Kimyasal reaksiyonun seyri esnasında oluşanmadde, ara madde.


irotomy : n. İris'e kesit yapma.


laminectomy : n. Omurların spinal çıkıntıları ile enine çıkıntıları arasındaki kemik levhasının ameliyatla çıkarılması, laminektomi.


meatorrhaphy : n. Uretra dış deliğinin ameliyatla genişletilmesini takiben kesilen uretra ucunun glans penis'e dikilmesi.


melosalgia : n. Bacaklarda hissedilen ağrı, bacak ağrısı.


oncometer : n. Herhangi bir organın hacmını ölçen alet, onkometre.


otoneurasthenia : n. Kulak hastalığından doğan nevrasteni.


peripapachymeningtis : n. Dura mater ile kemiksi örtü arasındaki dokunun iltihabı.


perirectal : a. rektumu saran.