Bugün : 20 Mayıs 2018, Pazar

Favorilere Ekle!

labrum nedir?

labrum : n. (pl. Labra). 1. Kenar; 2. dudak.

labrum glenoidale : Eklem halkası (kıyısı) labium articulare.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bromomania : n. Brom bileşiklerinin devamlı kullanımı sonucu gelişen mani hali.


catgut : n. Katgüt.


couching : n. Katarakt halinde lensin yer değiştirmesi.


descensus : n. Aşağı inme, aşağı sarkma, düşme, bir organın normal yerine oranla aşağıya inmesi.


diathetic : a. 1. Diyatez'le ilgili; 2. Diyatez gösteren.


dissectible : a. Gözle görülebilen veya çıkartılabilen hale gelebilir; teşrihi mümkün.


endamoeba : n. Vücutta parazit olarak yaşayan amipler.


floccillation : n. Çok şiddetli nöbet.


glandula : n. (pl. glandula).


hemiepilepsy : n. Yarım epilepsi (vücudun tek tarafında olan).


hydrokinesitherapy : n. sulatı idmanı ile aypılan tedavi.


insulin : n.biochem. Pankreastaki Langerhans adacıklarından çıkarılan ve şeker metabolizmasında büyük rolü olan hormon, ensülin.


isomorphic : a. Aynı şekli gösteren, eş şekilli, izomorf.


laterotorsion : n. Uzun ekseni çevresinde yana bükülme, yan tarafa burulma.


maladjustment : n. İntibak edemeyiş, uymayış, uyumsuzluk.


oxonomeia : n. See: Acetonemia.


pneumatogram : n. Pnömatograf tarafından kaydedilen grafik.


posthumous : a. Öldükten sonra olan.


pseudoangioma : n. Rekanalize olmuş vena trombosu.


rachicele : n. Omuriliğin bir bölümünün omurgadaki patolojik bir açıklıktan dışarıya bombelik gösteişi.