Bugün : 26 Şubat 2020, Çarşamba

Favorilere Ekle!

labrum nedir?

labrum : n. (pl. Labra). 1. Kenar; 2. dudak.

labrum glenoidale : Eklem halkası (kıyısı) labium articulare.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cardiectomy : n. Mide'nin cardia kısmının ameliyatla çıkarılması.


cardiopyloric : a. Mide'de "cardia" ve "pylor" bölgeleriyle ilgili.


choreomania : n. Koreik hareketlerle birarada seyreden mani, özellikle koreik hareketlerin eşlik ettiği gebelik psikozu.


conceptual : a. Zihinde beliren fikir ve düşüncelerle ilgili.


diphenhydramine hydrochloride : n. biochem. Beyaz billuri bir toz olup, allerjik bozuklukların tedavisinde kullanılır (C17H23NO HCI).


diphtheria : n. Difteri, kuşpalazı.


dysmaturity : n. Doğum sırasında, gelişim gecikmesine ait belirti ve semptomların mevcut olması.


effeminacy, effemination : n. Kadınlaşma, dişileşme.


exophoria : n. Gözün görüş eksenini dışarıya doğru sapma eğilimi göstermesi.


haptic : a. Dokunma duyusu ile ilgili, temas hissine ait.


infantile, infantine : n. 1.Çocuğa ait; 2. Çocukluk vasıflarını muhafaza etme.


juncture : n. 1. Oynak yeri, mafsal, eklem; 2. Dikiş yeri.


magnification : n. Büyültme (mikroskop).


metalloid : a. & n. biochem. a) Madene benzer, madenimsi. b) Maden olmayan fakat madene benzer basit cisim, metaloid.


millivolt : n. Voltun binde biri (mv).


opaline : n. Opale benzer, opal nev'inden, opalus.


osteoblastoma : n. Osteoblastlardan kaynaklanan kemik tümörü.


proctosigmoidoscopy : n. Rektum ve sigmoidin gözle muayenesi.


pyonychia : n.Tırnağı çevreleyen kıvrımın bakteryel enfeksiyonu.


radioctive : a. Radyum (röntgen) ışınları çıkaran, radyoaktif.