Bugün : 19 Eylül 2019, Perşembe

Favorilere Ekle!

lactiferous nedir?

lactiferous : a. Süttaşır, laktifer.

lactiferous ducts : Süttaşır kanallar, ductuli lactiferi.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

dispar : a. Eşit olmayan, birbiriyle uygunluk göstermeyen, farklı.


dysonesis : n. Cinsiyet organlarının çalışmasında bozukluk, özellikle over veya testislerin yetersiz çalışması hali.


subfertility : n. Çocuk sahibi olma yeteneğinin, normale oranla az oluşu hali.


hemorrhoidolysis : n. İlaç enjeksiyonu veya diyatermi ile basuların ortadan kaldırılması.


hygrometer : n. Havanın rutubetini ölçme aleti, higrometre.


iridotomy : n. Gözün iris tabakasının içini kesme ameliyatı.


midwife : n. Ege.


nephric : Böbreğe ait.


palmic : a. 1. Kalb atımı veya nabız'la ilgili; 2. Palmus hastalığı ile ilgili.


paracoele : n. See: Paracele.


pharmacotherapy : n. Hastalıkların ilaçla tedavisi, farmakoterapi.


phobic : a. 1. Aşırı korku (fobi) ile ilgili; 2. Aşırı korku (fobi)'nun sebep olduğu, aşırı korkuya bağlı.


pleurobronchitis : n. Bronş ve plevranın benzer iltihabı, bronşitle beraber seyreden plörezi, plörobranşit.


post myocardial infarction syndrome : n. Plevranın, akciğerin veya perikardın iltihabı ile birlikte, göğüs ağrısı ve yüksek ateş ile kendini gösteren bir durum.


pseudomenstruation : n. Endometriyum'da siklik değişiklikler olmaksızın adeti andıran belli zaman aralıklarıyla kendini gösteren uterus kanaması, yalancı adet, psödomenstrüasyon.


recess : n. Çukur, çukurcuk, recessus.


remediable : a. İlaçla düelebilir, tedavi edilebilir.


scarlatina : n. Kızıl.


subclinical : a. Klinik belirtiler vermeyen.


supra-acromial : a. Akromyon üstüned bulunan.