Bugün : 18 Şubat 2020, Salı

Favorilere Ekle!

lactose nedir?

lactose : n. biochem. süt şekeri, laktoz, (C12H22O11H2O).

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bradypnea : n. Solunumun normalden az sayıda oluşu.


buccoclination : n. Arka dişlerden herhangi birinin dikine değil de yanağa doğru gelişme göstermesi.


contagionist : Bir takım hastalıkların sair olduğuna inanan kimse.


dose : n.&v. 1. Bir ilacın muayyen zamanda alınacak miktarı, doz; 2. Muayyen miktarda ilaç vermek.


ependymoblast : n. Ependisit'i oluşturan öncü hücre, embriyonik ependim hücresi.


extracellular : a. Hücre dışı, hücreler dışında.


galvanocautery : n. 1. Galvanik cereyanla ısıtılmış bir tel vasıtasıyle yakma; 2. Galvanik cereyanla ısıtılmış bir tel ile yakan alet, galvanik cereyan vasıtasiyle lde edilen ısı ile cauteriation yapan cihaz.


gastrolavage : n. Midenin yıkanması, gastrolavaj.


histonuria : n. Histon işeme.


hyperkalemia : n. kanda potasyum imktarının aşırı derecede artışı, kan potasyumunun yükselişi, hiperkalemi.


leguminivorous : a. Fasulye, bezelye, nohut, mercimek vb. baklagil sebzelerle beslenen, bu gıdalardan oluşan diyetle yaşayan.


lipoclasis : n. Yağın erimesi, yağın çözülerek parçalanması.


mastadenoma : n. Meme bezinden gelişen iyi huylu tümör, meme adenomu.


miliary : a. Darı tanesi büyüklüğünde kabarcıklar gösteren, bu görünümle belirgin.


obcecation : n. Kısmi (yarım) körlük.


ostectomy : n. Kemiğin kısmen veya tamamen çıkarılması, ostektomi.


oxygen : n. biochem. Oksijen, O sembolü ile bilinen, atom no: 8 ve atom ağırlığı: 16 olan kimyasal element, oxygenium.


pancreatolipase : n. Pankreas özsuyunda bulunan yağları eritici enzim.


papulopustule : n. Püstül'e dönüşme halindeki papül, püstülleşme gösteren papül, papülopüstül.


peripheral, peripheric : a. Dış yüzeye ve kenara ait periferal, periferik, çevresel.