Bugün : 22 Kasım 2018, Perşembe

Favorilere Ekle!

laliatry nedir?

laliatry : n. Konuşma bozukluklarının incelenmesi ve tedavisi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

carminative : n. 1. Yel (gaz) çıkarıcı; 2. Karın ağrısını geçiren ilaç.


curarine : n. biochem. "Curare" adlı zehirden çıkarılan ve felç aypan billüri bir alkaloid (C18H35N).


cystigerous : a. Kistli.


delitescence : n. 1. Hastalık belirtilerinin aniden kaybolması, derideki bir lezyon (iltihap v.s)'un sür'atle geçmesi; 2. hastalık yapan mikrobun veya zehirleyici etkenin vücuda girişinden belirtilerin meydana çıktığı ana kadar geçen zaman, kuluçka devresi, gizli devre.


fontanel(le) : n. 1. Bıngıldak; 2. Yeni doğmuş ve süt çocuğunun başında henüz kemikleşmemiş ve kıkırdak halini bir müddet daha muhafaza edecek olan yerler, fontanella.


hyperkinesia : n. Aşırı hareket.


hypersthenuria : n. Yüksek yoğunlukta idrar çıkışı, vücudu su girişinin azalışı veya herhangi bir sebeple su kaybı sonucu özgül ağırlığı yüksek idrar artışı.


idiospasm : n. Belirli bir kısmı tutan spazm, bölgesel spazm.


intraretinal : a. Retina içinde.


leukocytogenesis : n. Lökosit oluşumu, lökositojenez.


microgram : n. Bir miligramın binde biri (µg veya ), mikrogram.


oneiroscopy : n. Hastanın akli durumunu teşhis edebilmek için rüyaları tahlil etme.


oophoropathy : n. Yumurtalık hastalığı.


pheochrome : n. biochem. Krom tuzları ile koyu boyanabilen.


phorocyte : n. Bağ dokusu hücresi.


pododynia : n. Ayak ağrısı.


postcondylar : a. Kondil arkasında.


pyelotomy : n. Piyelonu kesme ameliyesi.


quicklime : n. Kalsiyum oksit.


talk : n. Konuşma.