Bugün : 21 Ocak 2020, Salı

Favorilere Ekle!

languor nedir?

languor : n. 1. Halsizlik, dermansızlık, bitkinlik; 2. Gevşeklik, uyuşukluk, ağırlık, isteksizlik.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chemobiotic : n. biochem. Bir antibiyotik ile kemoterapötik bir maddenin birleşmesinden meydana gelen cisim.


cholestyramine : n. Barsaklarda safra asitleri ile birleşerek absorbe edilemeyen maddeler meydana getiren bir reçine.


dacryorrhea : n. Devamlı olarak fazla miktarda gözyaşı gelişi.


fig : n. İncir, ficus carica (Müshil ve hazmettiricidir).


fimbria : n. (pl. fimbriae). Saçak.


gastroenterostomy : n. Mide ve barsak ovasında yapılan anastomoz.


gastromenia : n. Adet esnasında mideden kan gelmesi (Vikaryöz menstrüasyon'un bir cinsi).


subinvolution : n. Eksik gerileme.


hematophobia : n. Hemofobi, kandan korkma.


histolysis : n. Organik dokuların dağılıp çözülmesi, doku erimesi.


lichenoid : a. Likene benzer, likensi.


melanoderma : n. Ciltte melanin muhtevası artmış parçalar bulunması.


neurotension : n. See: Neuectasia.


onychoclasis : n. Tırnak kırılması.


orchidic : a. Testislere ait.


pfrophfhebephrenia : n. Esasen zihni bozukluk gösteren bir kimsede şizofreninin belirmesi.


phagomaniac : n. Boğazına düşkün, obur ,yeme hastası.


pharmacomania : n. Anormal şekilde ilaç düşkünlüğü.


potomania : n. Alkollü içkilere aşırı düşkünlük, içkilere karşı aşırı istek ve içme eğilimi gösterme, potomani.


proprioceptive : a. Vücudun içinden gelen uyaranları duyan.