Bugün : 26 Şubat 2020, Çarşamba

Favorilere Ekle!

laparotomaphilia nedir?

laparotomaphilia : n. Aşırı ameliyat arzusu, kişinin ameliyatı düşündürecek bazı akut belirtileri yalandan göstermesiyle beraber seyreden aşırı ameliyat eğilimi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

centrifugal. : a. Merkezden uzaklaşan, merkezden çevreye doğru hareket gösteren, merkezkaç.


cephalocele : n. Beyin herni'si, beynin kafatasından dışarı çıkması.


cinnamon : n. Barsak gazlarını giderici etkisi olan ve orta derecede astrenjan tesire sahip aromatik bir ağaç akbuğu.


clarify : v. 1. Bulanık sıvıyı, pisliğini alarak berrak hale getirmek; 2. Aydınlatmak, açıklığa kavuşturmak, açıklamak (bir konu v.s.'yi).


dolicho : pref. Uzun anlamına önek.


gastromalacia : n. Mide duvarlarının yumuşaması, gastromalasi.


insensitive : a. Hissiz, duygusuz.


isomeric : a. biochem. Tabii mahiyette veya kimyasal özellikleri farklı olduğu halde bileşim ve ağırlık veya münasebet itibariyle eş olan (benzeyen), izomerli.


kainophobe : n. Yeniliklere karşı ürküntü duyan kimse, yeniliklerden korkan kişi.


karyopyknotic : a. 1. Karyopiknoz'la ilgili; 2. Karyopiknoz gösteren.


kata- : pref. İniş, yıkılış, düşüş anlamına önek.


masthelcosis : n. Meme dokusunda ülser oluşması.


micromolecular : a. Küçük moleküllerden oluşan.


morbific : a. Hastalık getiren.


mounting : n. Mikroskopik inceleme için lam üzerine yerleştirilen ince doku kesitinin üzerini, koruma amacıyla kanada balsamı v.b. saydam madde ile örtme.


mulage : n. Balmumu, parafin, alçı gibi maddelerle bir organın modelini yapma, mülaj.


orchiauxe : n. Testis'in aşırı büyümesi, testis hipertrofisi.


pararenal : a. Böbrek yakınında, böbreğe komşu,böbreğe bitişik.


preanal : a. Anüs önünde.


pseudocyyesis : n. Yalancı gebelik.