Bugün : 25 Nisan 2019, Perşembe

Favorilere Ekle!

leptospirosis nedir?

leptospirosis : n. Spiroket hastalığı.

leptospirosis icterohemorrhagica : Leptospira icterahaemorrhagiae'nin sebep olduğu yüksek ateş, sarılık, kas ağrıları ve ileri derecede bitkinlikle seyreden ağır hastalık, Weil hastalığı (Hastalık enfektef are idrarının bulaştığı su ve gıda maddeleri ile insana geçer).


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

calx : n. biochem. Kireç.


cytologist : n. Hücre biliminde uzmanlaşmış kimse, sitoloji uzmanı.


elastometer : n. Dokuların esneme yeteneğini ölçen alet.


epiphora : n. Gözyaşlarının patolojik olarak üzerine taşması.


foveolar : a. Çukurcuğa ait, foveolaris.


histonuria : n. Histon işeme.


hyolaryngeal : a. dil kemiği veg ırtlak'la ilgili.


hysteroptosis : n. Uterus sarkması (düşmesi).


kainophobe : n. Yeniliklere karşı ürküntü duyan kimse, yeniliklerden korkan kişi.


ketoacidosis : n. Kanda keton cisimciklerinin artması nedeniyle meydana gelen patolojik durum, ketoasidoz.


leukoma : n. 1. Korneanın beyaz donukluğu, lökom; 1. See: leukosarcoma.


levo : pref. Sol.


lientery : n. Yenilen yemek hazmolmadan barsaklardan geçme suretile hasıl olan ishal, lienteri.


mammal : a. Memeye ait, mammalis.


methaemoglobinaemia : n. kanda methemoglobin bulunması.


narcissist : n. Kendi şahsına aşık insan (kadın veya erkek), narsist.


orifice : n. Delik, ağız, orificium (ostium).


oscultation : n. Dinleme, oskültasyon (göğüs, sırt, kalb).


ossify : v. 1. Kemik halinde oluşmak, kemikleşmek; 2. Sertleşerek kemik dokusu niteliği kazanmak, kemik haline dönüşmek, kemikleşmek.


peritctomy : n. Kornea etrafında halka şekilned bir konjonktif tabakasının kesilerek çıkarılması.