Bugün : 22 Kasım 2018, Perşembe

Favorilere Ekle!

leptospirosis nedir?

leptospirosis : n. Spiroket hastalığı.

leptospirosis icterohemorrhagica : Leptospira icterahaemorrhagiae'nin sebep olduğu yüksek ateş, sarılık, kas ağrıları ve ileri derecede bitkinlikle seyreden ağır hastalık, Weil hastalığı (Hastalık enfektef are idrarının bulaştığı su ve gıda maddeleri ile insana geçer).


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

elastin : n. biochem. Elastik dokularda bulunan bir skleroprotein.


egnraphia : n. Etkili uyarı ve olayların sinir sisteminde belirli izler bırakması.


epignathous : a. Üst çenesi, alt çene üzerinde ileriye doğru çıkıntı gösteren.


ethnology : n. Irkların kökenli ilk yayılmaları ve münasebetleri ile özelliklerinden bahseden bilim, budun bilim, etnoloji.


globulin (e) : n. biochem. Kandaki protein, globülin.


hepatosis : n. Karaciğerin parankimasının dejeneratif hastalığı, hepatoz.


hypercardia : n. Kalbin aşırı büyümesi, kalp hipertrofisi.


neolallism : n. See: Neolallia.


ovariosalpingectomy : n. Yumurtalık ve salpenksin ameliyatal çıkarılması.


perleche : n. dudak kenarı çatlağı, perleş.


perthe's disease : n. femura ait üst epifiz bölgesinin avasküler dejenerasyonu.


protoplasmic : a. 1. Protoplazma ile ilgili; 2. Protoplazma'dan oluşmuş, protoplazma'dan yapılı.


pseudorickets : n. Böbrek raşitizmi.


psychoprophylactic : a. 1. Psikoprofilaksi ile ilgili; 2. Akıl ve ruh hastalıklarına karşı kişiyi koruyucu, akıl ve ruh hastalığını önleyici.


raynaud's disease : n. İdiyopatik trophoneurosis.


rhinocleisis : n. Burun tıkanması.


spreading : n. 1. Yayma, sürme, kan, salgı v.b. numuneyi lam üzerine ince tabaka halinde yayma; 2. Bakteri kültüründe çevreye doğru yayılma görülmesi, bakteri kolonisinin ekim bölgesi dışına taşması; 3. Hastalığın bir kimseden diğerkimselere yayılması.


supratentorial : a. Tentorium cerebelli'nin üzeride, arka beyni beyincikten ayıran özel bir dura mater parçasının üst kısmında.


syncope : n. Baygınlık ,bilincin geçici bir zaman için kaybolması hali, senkop.


tetracaine hydrochloride : n. biochem. Mevzii uyuşturucu madde (C15H24N2O2HCI).