Bugün : 21 Haziran 2018, Perşembe

Favorilere Ekle!

lipodieresis nedir?

lipodieresis : n. Yağın erimesi veya yok olması.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

botryoid : a. Üzüm salkımı şeklinde, üzüm salkımını andırır şekilde küçük yuvarlak tanecik kümesi gösteren.


cavern : n. 1. Patolojik doku boşluğu; 2. Akciğer tüberkülozu gidişinde akciğerlerdeg örülür, kovuk, mağara, kavern, caverna.


cryalgesia : n. Soğuk etkisiyle meydanag elen ağrı, soğuk ağrısı.


deradenitis : n. Boyun bezleri iltihabı.


dietetic(al) : a. Diyete ait.


enterorhagia : n. Barsak kanaması, entroraji.


fecundity : n. Çok doğurma yeteneği, verimlilik, doğurganlık, dölceklik.


glabella : n. Alın kemiğinin iki kaş çıkıntısı arasında kalan kısmında bulunan ve antropolojide önemi olan hafif bir kabartı, kaşarası, kaşlararası tümseği.


hypoestrogenemia : n. kanda düşük miktarda estrojen bulunuşu.


ileocecostmy : n. İleum ile çekum arasında anastomoz yapılması, ileoçekostomi.


megalo-ureter : n. Uretra büyümesi.


neokinetic : a. İradi kas kontrolünü düzenleyen sinir hareketi mekanizmaya ait.


nycturia : n. Geceleyin sık sık işeme, niktüri.


omotocia : n. Erken doğum, vakitsiz doğum, omotopsi.


opticist : n. Optik uzmanı.


periencephalitis : n. Beyin yüzeyinin iltihabı, pia mater'in iltihabı.


pahalangitis : n. Bir veya daha fazla falanksların iltihabı.


primiparity : n. Primiparlık, ilk defa doğurma hali.


protoblast : n. Duvarsız (zarsız) hücre, embriyon hücrsi.


refusion : n. Kanın tekrar damarlara dönmesi.