Bugün : 16 Aralık 2018, Pazar

Favorilere Ekle!

lipodieresis nedir?

lipodieresis : n. Yağın erimesi veya yok olması.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bradylogia : n. Akli bozukluktan ileri gelen konuşma yavaşlığı.


bromatotherapy : n. Hastalığı belli gıdalardan olaşun diyet düzenleyerek tedavi etme, diyet tedavisi.


catamite : n. İbne, oğlanl


cryopexy : n. Retina ayrılmalarında dondurmak suretiyle yapılan cerrahi tesbit.


cytotoxic : n. Hücreler için zehir karakterini taşıyan madde.


echopathy : n. Başkalarının hareket ve sözlerini istem dışı aynen tekrarlamakla belirgin akıl hastalığı.


entity : n. 1. Belli özelliklere sahip bağımsız herhangi bir şey, varlık, mevcudiyet; 2. kendine has belirtilerle karakterize hastalık veya patolojik durum.


extrovert : n. Bazen extravert olarak kullanılır, davranışlarını diğer insanların kendine karşı olan tutumlarına göre düzenleyen kimse.


factor : n. biochem. Bir olayın sonuca varmasında rolü olan yardımcı madde, amil,f aktör, etken, etmen.


indentation : n. 1. Çentikleşme, çukurlaşma, çukur meydana getirme; 2. Çentik çukur, çukurluk.


lipoblast : n. Yağ hücresini yapan bağ dokusu hücresi.


mandelic acid : n. Kalsiyum veya magnezyumt uzu halinde kullanılan bir idrar yolu antiseptiği.


manipulative : a. El hünerine dayanan, eli ustaca kullanarak yapılan.


microbiota : n. Bir bölgeye ait ancak mikroskopla görülebilen hayvan ve bitkilerin tümü.


natal : a. 1. Doğuşa ait, 2. İlye (kabaete)'ye ait.


nest : n. Aynı unsurlardan oluşan küme, özellikle bulunduğu dokuya yabancı hürcelerin oluşturudğ küçük küme.


otography : n. 1. Kulağın anatomi ve fizyolojisini belrileme, kulağı tanımlama; 2. Kulak üzerine yazılmış bilimsel eser.


otosis : n. Başkaları tarafından meydana getirilen seslerin yanlış tefsiri.


Peyer's Patches : n. İnce barsakta ve esas olarak da ileumda yeralan, lenfatik doku plakları.


piedra : n. Saç teli üzerinde düğümcükler meydana gelmesi ile müterafık saç hastalığı.