Bugün : 21 Şubat 2018, Çarşamba

Favorilere Ekle!

lipodieresis nedir?

lipodieresis : n. Yağın erimesi veya yok olması.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

colalgia : n. Kolon ağrısı.


dysodontiasis : n. Diş çıkımında güçlük, çocukluk çağında dişlerin ağrılı veya geç çıkması.


electrophoresis : n. Eriyik içinde dağılmış iyonların elektrik akımı etkisiyle, pozitif veya negatif kutba doğru hareketi, elektroforez.


feed : v. 1. Beslemek, gıda vermek, yedirmek; 2. Beslenmek, gıda almak; 3. Yiyecek, gıda, havyan yemi.


fiberless : n. Lisiz.


fistular, fistulous : a. 1.Fistüle ait; 2. Fistüllü; 3.Fistülsü.


floccose : a. Yüne benzer.


hemoagglutinin : n. See: Hemagglutinin.


idiosome : n. Oosit'in çekirdeğine bitişik olarak görülen küçük cisimcik, Balbiani cisimciği.


iliolumbar : a. İlyum ve el bölgelerine ait, ilyolomber.


internuclear : a. 1. Nüvelerarası; 2. Retinanın nüveli tabakaları arasında bulunan.


ischuria : n. İdrar tutulması, işüri.


kassa : n. See: leprosy.


kenotoxin : n. biochem. Kas büzülmesinden meydana gelen toksin.


lectual : a. yatağa ait.


lincomycin : n. Gram pozitif patojenlere karşı etkili bir antibiotik.


metratomy : n. Uterus'a kesit yapma, kesit yaparak uterus'u açma, metratomi.


myxoma : n. Muhtelif cins hücrelerden olan ur, miksoma (Çenealtı tükrük bezinde).


nephrotic : a. Nefroza ait, nefrotik.


odontectomy : n. Diş çekilmesi, odontektomi.