Bugün : 22 Kasım 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

lipodieresis nedir?

lipodieresis : n. Yağın erimesi veya yok olması.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

calorimeter : n. biochem. Isı miktarını ölçme cihazı, ısı ölçer, kalorimetre.


centrifugation : a. İçinde sıvı bulunan tübün yüksek sür'atle döndürülerek ihtiva ettiği taneciklerin, merkezkaç kuvvetin etkisiyle dibe çöktürülmesi, santrifüj ayırma.


chloral : n. biochem. Klordan yapılmış bir katışık, kloral


dissonance : n. Ahenksizlik, uygunsuzluk.


enterorrhexis : n. Barsak rüptürü.


eurycehpalic : a. Geniş kafalı, kafatasının transvers kutru ön-arka kutruna oranla genişlik gösteren, brakisefalik.


glycase : n. biochem. Maltoz ve maltodekstrini dekstroza çeviren enzim.


meal : n. 1. Yemek; 2.Öğün.


oophorocystectomy : n. Yumurtalık kistinin ameliyatal çıkarılması.


pachyglossia : n. Dilin anormal kalınlaşması, dil kalınlığı, pakiglosi.


pathogeny : n. Hastalık belirtisi, marazın meydana gelmesi, patojeni.a. Patojeni veya patojeneze ait.


pearlite : n. biochem. Karbon ve demirden mürekkep madeni bileşim.


plumbago : n. Karbon'un bir cnisi, grafit.


pneumocystography : n. Hava zerkedildikten sonra mesanenin röntgenle muayenesi.


ptomainemia : n. kanda ptomaine bulunuşu.


reflex : n. Bir tenbihe karış irade dışı verilen cevap, refleks.


rovsing's sign : n. Sol fossa iliaca'ya basınç yapıldığı zaman, sağ fossa iliaca'da ağrı duyulması.


spirography : n. Solunum hareketlerinin spirograf aracılığıyla kaydedilmesi, siprografi.


stapediovestibular : a. Üzengi kemik ve vestibüle ait.


subacid : a. biochem. Ekşice, mayhoş.