Bugün : 15 Temmuz 2018, Pazar

Favorilere Ekle!

lipoidosis nedir?

lipoidosis : n. Yağ metabolizmasındaki bozukluk nedeniyle vücut dokularında aşırı miktarda lipidve lipoidlerin toplanışı, lipoidoz.

cerebroside lipoidosis : Yağ metabolizmasındaki bozukluk sonucu dalak, karaciğer ve kemikiliği hücrelerinde başta kerasin olak üzere çeşitli serebrosid'lerin toplanışı ile belirgin familyal metabolik hastalık;


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bythus : n. Karının alt kısmı, alt karın bölgesi.


carboxypolypeptidase : n. biochem. Bir polipeptidden serbest karboksil gruplarını açığa çıkaran enzim.


cervical : a. Boyuna ait, cervicalis.


chondrolysis : n. Kıkırdak dokusunun erimesi.


coition : n. See: Coitus.


dentinoid : a. Dentinsi, dentin şeklinde.


elation : n. Taşkınlık derecesinde aşırı memnuniyet hali, neşe ve sevinçten coşma (Duruma göre normal veya anormal olabilir).


encephalology : n. Enkefalonun bilimsel incelenmesi, beyin bilim.


mesothelium : n. Mesotelium mesoderm'e ait seroz zarları meydana getiren tabaka.


oto- : pref. Kulakla ilgili.


pedal : a. 1. Ayak veya ayaklarla ilgili; 2. Herhangi bir alette ayak olarak nitelendirilen kısımla ilgili, bu kısma ait.


paraphasic : a. 1. Parafazi ile ilgili; 2. Parafazi gösteren.


periocular : a. Göz çevresinde, gözü çevreleyen.


perionyx : n. Tırnağı saran derinin iltihabı.


platypellic : a. geniş havsalalı.


pleurorrhea : n. Plevra boşluğunda seröz sıvı toplanması.


posseting : n. Çocuklarda, az miktarda pıhtılaşmış sütün kusarak çıkarılması.


postglenoid : a. Glenoid çukur'un arkasında.


primidone : n. Grand mal vebazen de petit mal (epilepsi-sara) tedavisinde kullanılan antikonvülsan ibr ilaç.


pyrotherapy : n. Sun'i olarak vücut ısısının yükseltilemis.