Bugün : 19 Şubat 2019, Salı

Favorilere Ekle!

lipothymia nedir?

lipothymia : n. Geçici bilinç kaybı, baygınlık, bayılma.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bloodletting : n. Damardan kan alma, akn çekme, kan çıkarma.


cerebritis : n. Beyin iltihabı, serebrit.


chromomycosis : n. See: Chromoblastomycosis.


coat : n. 1. Bir organ veya oluşumu, zar şeklinde dıştan saran tabaka, dış örtü; 2. Organ duvarında farklı dokulardan meydana gelen tabakalardan her biri (Damar duvarında olduğu gibi).


conutertransference : n. Psikoterapi esnasında analiz yapan kişinin bilinçaltındaki duygularını, bilinçsiz olarak hastaya aktarması.


dahlin : n. Mikroskopik muayene için doku hücrelerini boyamada kullanılan kırmızımsı mor renkte bir boya.


detoxify : v. See: Detoxycate.


laceration : n. Yırtma, yaralama, yırtılma yarası, yırtık.


hemophilia : n. Pıhtılaşma yeteneğinin yokluğu, yalnız erkeklerde görülen kanama istidadı, hemoflii.


hydrogymnastics : n. Sualtı cimnastiği (idmanı).


hydrotropism : n. Canlı organizmanın gösterdiği nemli ortamda yönelme veya nemli ortamdan uzaklaşma eğilimi, hidrotropizm.


hypamnion : n. Amnion sıvısının ileri derecede az oluşu, amnion sıvısı azlığı.


hysteroid : a. Histeriye benzer.


ineffective : a.Etkisiz, tesirsiz.


insecticide : n. Haşaratı öldürmek için kullanılan ilaç, haşarat öldürücü faktör, insektisid.


intra- : pref. İçinde, içi.


nyctophobia : n. Marazi gece korkusu, karanlıktan korkma, niktofobi.


ochlesis : n. Kalabalık yerlerde bulunma sonucu alınan hastalık.


pharyngoscleroma : n. Yutak skleromu.


prenatal : a. Doğumdan önce olan.