Bugün : 25 Nisan 2019, Perşembe

Favorilere Ekle!

lipothymia nedir?

lipothymia : n. Geçici bilinç kaybı, baygınlık, bayılma.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cholecystonephrostomy : a. Safra keseis ile böbrek pelvisi arasında ameliyatla geçit oluşturma.


dandruff : n. Baş kepeği, konak.


esthesioblast : n. See: Ganglioblast.


genesis : n. Meydanag elme, doğam, üreme, jenez.


physics : n. Fizik.


hippuria : n. İdrarda asit hipüriğin fazlalığı.


homostimulation : n. Bir organı, özellikle salgı bezini aynı organa ait hayvansal doku özü verme suretiyle uyarma, homostimülasyon.


idant : n. Verasette bir faktör olarak kabul edilen kromozom.


intermeningeal : a. Meninkslerarası.


lardacein : n. biochem. Amiloid dejenerasyonuda bulunan bir protein.


lethality : n. Letalite, bütün hastalara nisbetle ölenlerin sayısı.


mesosyphilis : n. Frenginin ikinci devresi. See. Secondary syphilis.


monomeric : a. Tek parçalı, teksegmente ait, monomerik.


myoneuroma : n. kas dokus ihtiva eden nevrom.


organic : a. 1. Organları olan; 2. Organizmaya (organlara) ait; 3. Yaşayan, canlı; 4. İrsi, bünyevi, organicus; 5. biochem. Organik, uzvi, hayvan veya bitkilerden meydana gelen karbon bileşimlerine ait.


palat(o)- : pref. Damak, damakla ilgili.


pediatrist : n. See: pediatrician.


podium : n. Ayak (özellikle memeli hayvanların).


retrusion : n. 1. Bir organ veya oluşumun, tabii yerine oranla arkada yer alışı; 2. Faaliyet halindeki mandibula'nın gösterdiği geriye doğru hareket.


rickettsia : n. Küçkü, pleomorfik paraziter mikro-organizmalar.