Bugün : 25 Ağustos 2019, Pazar

Favorilere Ekle!

lipothymia nedir?

lipothymia : n. Geçici bilinç kaybı, baygınlık, bayılma.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

callosum : a. Nasır gibi, nasırlı.


carbonate : n.&v. biochem. Karbonat, karbon asidi ile bir esansın bileşiminden hasıl olan bir tuz, kömür haline koymak, kömürleştirmek, yakmak.


chlorite : n. biochem. Klor asidi tuzu, klorit (mikrop kırıcı ve renk açıcıdır).


chromatopsia : n. Cisimleri olduğundan farklı renklerde görme, renksiz cisimleri renkli görme ile belirgin görme bozukluğu.


constitutional : a. 1. Doğuştan, bünyevi, 2. sıhhi.


coronal : a. Kafatasının kenarına ait, taça ait, koronal, coronalis, coranius.


duodenum : n. Onikiparmak barsağı.


exodeviation : n. Dışa dönme, içinin dışa dönmesi.


excitement : n. Uyarının sebep olduğu fiziksel ve psişik aktivite ile belirgin durum uyarılma sonucu vücutta meyadna gelen heyecan ve telaşla karışık hareketlenme hali.


glottic : a. Dile vya dilciğe ait.


homogenesis : n. Nesilden nesile aynı şekilde meydanagelen üreme, homojenez.


immunology : n. Muafiyetin bilimsel incelenmesi, immünoloji.


incretion : n. 1. İç salgı bezinin salgı faaliyeti; 2. İç salgı bezinin salgıladığı madde, iç salgı.


intralobar : a. Lob içi, lob içinde.


justo major : a. Normalden veya mutattan büyük.


karyogonad : n. See: micronucleus.


mastocarcinoma : n. Meme kanseri.


pancreatitis : n. Pankreas iltihabı, pankreatit.


perimeter : n. 1. Herhangi bir cismin çevre uzunluğu; 2. Görüş alanının sınırlarını ölçmede kullanılan alet ,perimetre.


phore- : suff. Portör. (See: Carrier).