Bugün : 17 Ocak 2018, Çarşamba

Favorilere Ekle!

lipotrophy nedir?

lipotrophy : n. Vücut yağının çoğalması, lipotrofi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

botryoid : a. Üzüm salkımı şeklinde, üzüm salkımını andırır şekilde küçük yuvarlak tanecik kümesi gösteren.


communicans : a.Birleştirici.


fairbank's splint : n. Erb felcinin tedavisinde kulanılan özel bir latel çeşidi.


glioblastoma multiforme : n. İleri derecede habaset gösteren bir beyin tümörü.


granuloplastic : a. Granül oluşan.


heterochronic : a. Normal zamanı dışında oluşan, değişik zamanlarda oluşan.


hysteromania : n. See: Nymphomania.


imminence : n. Olacağına dair tehit durumu gösterme (Düşük tehdidinde olduğu gibi).


lalorrhea : n. Kelimelerin anormal sarfı.


leukotoxic : a. Lökositleri yokeden.


levotorsion : n. Sola bükme veya bükülme.


life : n. Hayat, vita.


lipoidosis : n. Yağ metabolizmasındaki bozukluk nedeniyle vücut dokularında aşırı miktarda lipidve lipoidlerin toplanışı, lipoidoz.


lymphostasis : n. Lenf akımının durması veya durdurulması, lenfostaz.


meloncus : n. Yanaktan gelişmiş tümör, yanak tümörü.


musculomembranosus : a. Kas ve zara ait.


polynesic : a. Birkaç odakta birden meydanag elen.


polyphobia : n. Birçok şeylere karşı duyulan anormal korku, polifobi.


syncope : n. Baygınlık ,bilincin geçici bir zaman için kaybolması hali, senkop.


tachypsychia : n. Zihni ve ruhi melekelerde çabukluk.