Bugün : 21 Haziran 2018, Perşembe

Favorilere Ekle!

lithiasis nedir?

lithiasis : n. Böbrek, safra kesesi v.s'De taş oluşumu, lityaz.

pancreatic lithia : Pankreas veya pankreas kanalında taş oluşması.


lithia renalis : Böbrek'te taş veya taşların oluşması.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

decussation : n. Birbirini kesme, çaprazlama, çaprazlaşma.


dentiform : a. Dişşeklinde.


electroanalysis : n. Elektrik akımı ile yapılan kimyasal tahlil, elektroanaliz.


enterangiemphraxis : n. Barsak kan damarlarının tıkanması.


eubiotics : n. Sağlıklı yaşam şartlarını belirleyen bilim dalı, sağlıklı yaşama bilgisi.


exophyte : n. Dış parazit, organizmanın üzerinde yaşayan parazit.


gangliectomy : n. Ganglion'un ameliyatla çıkarılması.


gustometry : n. Gustometre ile tat duyumunun derecesini tesbit etme.


homalocephalous : a. basık kafaya sahip, basık kafalı.


hyperhydropexy : n. Vücut dokularında aşırı miktarda su tutuluşu.


ischiofibular : a. İskiyum ve fibulaya ait.


lithology : n. Taşbilim (mesane) litoloji.


lithomalacia : n. Herhangi bir organ veya kanal içindeki taşın yumuşaması.


microscelia : n. Bacakların normalden küçük olması, küçük bacaklılık, mikroseli.


morphologic : a. 1. Organizmanın ş ekil ve yapısıyla ilgili; 2. Morfoloji ile ilgili.


neonatal : a. 1. Yenidoğana ait; 2. Hayatın ilk dört haftasına ait.


nosonomy : n. Hastalıkların tasnifi, nozonomi.


nyctophobia : n. Marazi gece korkusu, karanlıktan korkma, niktofobi.


opiate : n.&a. 1. Afyonlu ilaç, opyose; 2. Uyuşturucu ilaç, narkotik; 3. Uyuşturucu, afyonli.


periprostatitis : n. Prostat çevresindeki maddenin iltihabı.