Bugün : 22 Kasım 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

lithiasis nedir?

lithiasis : n. Böbrek, safra kesesi v.s'De taş oluşumu, lityaz.

pancreatic lithia : Pankreas veya pankreas kanalında taş oluşması.


lithia renalis : Böbrek'te taş veya taşların oluşması.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chemosurgery : n. Dokunun kimyasal madde aracılığıyla tahrip edilmesi (serviks uteri erozsoyuna gümüş nitrat sürülmesinde olduğu gibi).


clinicopatology : n. See: Clinical pathology.


decalcified : a. Kalsiyum tuzları ihtiva etmeyen, kalsiyumsuz.


dysopia, dysopsia : n. Görme güçlüğü.


eumetria : n. Sinirsel uyarının yarattığı normal hareket.


forcipate : a. Pensbiçim, forseps şeklinde.


glycosometer : n. İdrarda şeker miktarını ölçen alet.


submandibular : a. Altçene altında bulunan, mandibulaaltı.


hematoperitoneum : n. Periton boşluğuna kanama, periton boşluğunda kan toplanması.


hydroenterorrhea : n. Su gibi dışkı çıkışı ile belirgin ishal.


myelocythemia : n. Kanda aşırı miktarda miyelosit bulunuş.


odontoblastoma : n. Diş yuvası tümörü.


odontodynia : n. See: Odontalgia.


oncolytic : a. Tümör hücrelerini yokedici, onkolitik.


onyong-nyong fever : n. Doğu Afrika'da görüleln ve sivrisinek tarafından nakledilen bir virus hastalığı.


ophidic : a. Yılanlara ait veya yılanlardan ileri elen.


opisthotonos : n. Vücudun gerici kaslarının kasılması sonucu gövdenin yay biçimini alarak yere baş ve topuklarla dayanması.


phonomassage : n. Orta kulağın masajı.


pillet : n. Küçük hap.


prodrome : n. İlk araz bir hastalığın ilk belirtisi, prodrom.