Bugün : 21 Şubat 2018, Çarşamba

Favorilere Ekle!

lithiasis nedir?

lithiasis : n. Böbrek, safra kesesi v.s'De taş oluşumu, lityaz.

pancreatic lithia : Pankreas veya pankreas kanalında taş oluşması.


lithia renalis : Böbrek'te taş veya taşların oluşması.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bulbus : n. Soğan, bulbus.


circumocular : a. Göz çevresinde, gözü çevreleyen.


endarteropathy : n. Arterin iç tabakasını ilgilendiren herhangi bir hastalık veya patolojik durum.


endotheliitis : n. Endotelyum iltihabı.


escharotic : n. Kabuklanmaya sebep olan herhangi bir madde.


fibulocalcaneal : a. Fibula ve topuk kemiğine ait.


flathead : a. Yassı kafa.ı


hemianopsia : n. Görüş alanının yarısını görme, yarım körlük.


hemichorea : n. Vücudun bir yarısında istem dışı hareketler görülmesiyle belirgin kore, tek taraflı kore.


histohypoxia : n. Dokunun oksijensiz kalışı, dokuda oksijen yetersizliği.


hypoalkalinity : n. Alkali azalması.


nonproduction : n. Meydana gelmeme, oluşmama, yokluk.


oophoroma : n. Habis yumurtalık tümörü.


paraganglion : n. (pl. paraganglia). Sempatik sinir sistemi gangliyonlarının civarında bulunan kromafin hücrelerden oluşmuş düğümcük.


pesticide : n. Zararlı böcekleri öldürücü kimyasal madde (ilaç).


pneumohemothorax : n. Plevra boşluğunda hava ve kan bulunması.


pustulous : a. püstüler gösteren, püstüller oluşmasıile belirgin.


rhonchus : n. Bronşlarda duyulan ronflan ra..


sphacelation : n. Gangren(leşme).


subvirile : a. Cinsel iktidarı az olan.