Bugün : 17 Şubat 2020, Pazartesi

Favorilere Ekle!

lithogenesis nedir?

lithogenesis : n. Taş oluşum, litojenez.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

brachycephaly, brachycephalism : n. Kısa kafalılık.


catalase : n. biochem. Hidrojen peroksidi ayrıştırabilen bir enzim, katalaz.


clap : n. Belsoğukluğu.


lagophthalmia : n. Gözlerin uykuda açık kalması hail.


haustral : a. kalın barsak boğumları (haustra) ile ilgili.


hematocolpos : n. Vagina içinde kan toplanması hali.


hyoepiglottidean : a. Hiyoid kemiği ve epitlota ait.


hyperdicrotic : a. Belirgin şekilde dikrotizm gösteren.


hyperdicrotism : n. Her kalp atımı esnasında nabızda, belirgin şekilde çift atım oluşturması hali.


leukoblastosis : n. Gelişmemiş lökositlerin çoğalması.


mesobronchitis : n. Bronşların orta gömleğinin iltihabı.


mycetoza : n. Mantar cinsi organlar grubu.


oromeningitis : n. See: Orrhomeningitis.


pneumo : pref. 1. Hava veya gaz; 2. Akciğer, akciğerle ilgili, pnömo.


preoccipital : a. Oksipital kemik önünde, oksipital bölge önünde.


pronometer : n. Ön kol ve elin pronasyon derecesini ölçen alet, pronometre.


pyoxanthine : n. Piyosinan oksidasyonundan elde edilen kahverengiye çalan pigment.


reserpine : n. biochem. Arter basıncını düşüren ve müsekkin tesiri olan ve Rauwolfia serpentina'dan elde edilen bir alkaloid.


root : n. Kök (diş, kıl, tırnak, bitki vs), radix.


select : v. Seçmek, ayırmak.