Bugün : 21 Ocak 2019, Pazartesi

Favorilere Ekle!

lithontriptic nedir?

lithontriptic : a. & n. Taşı dağıtıcı veya eritici (ilaç).

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cerebripedal : a. Beyine yaklaşan, beyin yönünde hareket eden.


coprecipitin : n. biochem. İki veya daha fazla canlılar üzerine tesir yapan presipitin.


cremate : v. Cesedi yakarak kül haline getirmek, ölüyü yakmak.


decannulation : n. Herhangi bir vücut boşluğuna sevkedilen kanül (tüp)'ün çıkarılması.


decollation : n. Doğumun imkansız olduğu durumlarda fetüs başını keserek gövdesinden ayırma, deakpitasyon.


electromyography : n. Hareket halindeki bir adele tarafından meydana getirilenelektrik akımlarının yazılı olarak kaydedilmesi, elektromiyografi.


extend : v. Germek, uzatmak, genişletmek, kol veya bacağı doğrultmak, fleksiyon durumundaki kol veya bacağı düz hale getirmek.


gastroepiploic : a. Mide ve epiplona ait.


imide : n. biochem. İki hidrojen atomu bir asit grupla yer değiştirebilen monobazik asit amonyak.


inoculate : v.&a. 1. Aşılamak; 2. Aşılanmış, aşılı.


kopophobia : n. Yorgunluktan aşırı korkma, yorulup bitkin düşmekten aşırı ürkme.


laryngophony : n. Yutağı dinleme sırasında duyulan ses, larengofoni.


lemology : n. Bulaşıcı hastalıklar bilgisi (özellikle veba), lemoloji.


limitans : a. Sınırlayıcı.


macrocheiria : n.Büyük ellilik, ellerin aşırı büyüklüğü, makrokiri.


micronutrients : n. Vücutta çok az miktarda bulunmalarına rağmen organizma için mutlak gerekli bir kısım maddeler (bazı minareller, vitaminler v.s.).


monobacterial : n. Tek türbakteriye bağlı, bir bakteri türünün sebep olduğu (infeksiyon hakkında).


postural : a. 1. Vücudun duruş şekli ile ilgili; 2. Vücudun duruş şeklinin sebep olduğu, duruş şekline bağlı.


salify : v. biochem. Tuz haline koymak, tuzlamak.


sialadenoncus : n. Tükrük (salya) bezi tümörü.