Bugün : 25 Nisan 2019, Perşembe

Favorilere Ekle!

lithontriptic nedir?

lithontriptic : a. & n. Taşı dağıtıcı veya eritici (ilaç).

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

biotherapy : n. Canlılardan alınıp ve hazırlanan materyel (kan, aşı v.s.) ile yapılna tedavi.


cautery : n. Yakış, dağlayış, dağlama aleti, koter.


cranioclasia : n. Ölü fetüs'te doğumu kolaylaştırmak amacıyla, kranioklast ile fetüs başını ezip dışarı çekme, karinoklazi (ölü fetüs başının delinmesini takiben uygulana müdahale).


elaboratory : n. Tenessül edecek hale koyan organ.


glycinuria : n. İdrarda glisin çıkarılması.


heli(o) : pref. Güneş.


horner's syndrome : n. Bir taraftaki servikal sempatik sinirlerin felcini takiben ortaya çıkan klinik tablo.


hypoglobulia : n. Kan alyuvarlarının azalması.


iateria : n. See: Therapeutics.


in-vitro : n. Camda, bir test tübü içinde.


larval : a. 1. Larvlara ait; 2. Larv şeklinde


monopus : n. Doğuştan bir ayağı bulunmayan fetüs, tek ayaklı hilkat garibesi.


nycterohemeral : a. Gece ve gündüzle ilgili.


ostectomy : n. Kemiğin kısmen veya tamamen çıkarılması, ostektomi.


pecten : n. 1. Tarak; 2. Çatı kemiği, ospubis; 3. Tarak şeklinde uzantılarg österen herhangi bir oluşum; 4. Kuşların ve bazı balıkların gözlerinde bulunan damardan zengin perdemsi oluşum; 5. Anal kanalın alt kısmında, bağ dokusu içinde kesif şekilde adğılmış ince kas liflerinin oluşturduğu kuşak şeklindeki bölge, anüs pekteni, anal pekten.


pleio : pref. See: Pleo.


postmastoid : a. Mastoid çıkıntı arkası, mastoid çıkıntı araksında.


pterygium : n. 1. Kalınlaşmış bir konjonktif tabakasının kornea üzerine uzanıp yapışmış olması; 2. Derinin üst tabakasının tırnağın proksimal kenarına yapışması, şeytan tırnağı.


recklinghausen's disease : n. İki ayrı duruma verilen isim.


reniform : a. Böbrekbiçim,böbreksi, böbrek şeklinde.