Bugün : 25 Nisan 2019, Perşembe

Favorilere Ekle!

lobostomy nedir?

lobostomy : n. Akciğer lopunun drenajla kesilmesi, lobostomi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bulbiform : a. Soğan şeklinde, bulbiformis.


costatome : n. Kot makası, kaburgalararası kesmek için özel aygıt.


cuspid : n. Köpek dişi, cuspidis.


dogmatist : n. 1. Araştırmadan ziyade itiraz edilmeksizin kabul edilen katı prensiplere dayalı eski tıp öğretilerinden biri (Hipokrat'tan sonra kurulan tıp ekollerinden biridir).


endosteum : n. kemik boşluğunu saran bağ dokusu hücrelerinin oluşturduğu zar, endosteum.


estimate : v. Ölçmek, tayin etmek, hesaplamak.


formulary : n. 1. Reçete mecmuası, kodeks; 2. Formüler, formül kitabı.


genus : n. (pl. 1. genera). Birkaç türden mürekkep cins; 2. Cins, türü.


glossocele : n. Dil şişmesi.


infarction : n. 1. Dokuda besleyici damarın pıhtı ile tıkanması nedeniyle nekroz bölgesi oluşması; 2. Besleyici damarın tıkanmasına bağlı olarak meydana gelen nekroz bölgesi.


laryngismus : n. Anjin, larenks spazmı.


lymphatic : a. 1. Lenfaya (lenfe) ait, lenfatik, lymphaceus; 2. Lenf damarı.


meningococcemia : n. Kanda menengokokların bulunması, menengokoksemi.


monoparesis : n. Sadece bir kol veya bacağı tutan felç.


myocardiopathy. : n. Kalp kasını tutan herhangi bir sebepl gelişen miyokart hastalığı, miyokardiozis.


ophthalmecchymosis : n. Konjunkitva'da kan toplanması.


photic : a. Işığa ait.


pseudohypertrophy : n. Ödev gören doku dışındaki hipertrofi nedeniyle organ hacminin artması, yalancı hipertrofi (organda sadece bağ dokusu artar ve bu durum görev yapan kısımda işlevin azalmasına sebp olur).


quartisect : v. Dörde kesmek, dört kısıma ayırmak.


remove : v. 1. Dışarı atmak, dışarı çıkarmak; 2. Herhagni bir organ veya oluşumu kesip çıkarmak.