Bugün : 18 Ekim 2018, Perşembe

Favorilere Ekle!

macrobiotic nedir?

macrobiotic : a. 1. Uzun süre yaşayan, uzun ömürlü; 2. Bir bölgedeki gözle görülebilen hayvan ve bitkilerle ilgili.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bubukle : n. Kara kabarcık.


chromatogram : n. Kromatografi yöntemi ile elde olunan kayıt, trase.


cystelcosis : n. Mesane'de ülser oluşması.


deradenitis : n. Boyun bezleri iltihabı.


embolism : n. Bir kan pıhtısının (thrombus) kan damarını tıkaması, ambolizm.


enterokinase : n. biochem. Barsak cidarından salgılanan ve tripsinojeni tripsine çeviren enzim, enterokinaz.


first-aid : n. İlk yardım.


fomite : n.Enfeksiyonla teması olan ve enfeksiyon nakletme özelliği gösteren herhangi bir cisim.


intentio : n. Yaranın kapanma tarzı.


gustometry : n. Gustometre ile tat duyumunun derecesini tesbit etme.


holoblast : n. Birbiri arkasına hızla bölünen döllenmiş oum'un oluşturduğu hücre kümesi, blastula öncüsü hücre kümesi.


intuitional : a. Sezgi ile ilgili, içe doğma ile ilgili.


nephelometer : n. Sıvı bulanıklığını ölçen alet.


nephrectomy : n. Böbreğin ameliyatla çıkarılması, nefrektomi.


otoneuralgia : n. Nevraljik kulak ağrısı.


pharyngosalpingitis : n. Yutak ve Eustachi borusu iltihabı.


pleurogenic : a. Plevradan kaynaklanan.


procaine : n. biochem. Lokal anestetik olup, chloroethyldiethylamin ile sodium p-aminobenzoate'in birleşmesinden meydana gelir.


renography : n. Böbrek radyografisi, böbreğin röntgenle incelenmesi, renografi.


retention : n. Retansiyon: 1. Birikme, toplanıp kalma (mesela idrar veya plasentanın retansiyonu gibi), idrar tutulması; 2. Diş kökünün gelişimi sona erdiği halde çenede dişlerin geri durumda kalması.