Bugün : 19 Şubat 2019, Salı

Favorilere Ekle!

macrobiotic nedir?

macrobiotic : a. 1. Uzun süre yaşayan, uzun ömürlü; 2. Bir bölgedeki gözle görülebilen hayvan ve bitkilerle ilgili.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

dextrosinistral : a. Sağdan sola doğru giden (uzanan).


focal : a. Mihraki, odağa ait.


funduscope : n. Göz fundusu (göz dibi)'nu muayenede kullanılan alet, funduskop.


terramycin : n. biochem. Oksitetrasiklinin ticari adı, teramisin.


vaccinifer : n. Kendisinden aşı maddesi alınan şahıs.


inclusion : n. Dahil etme veya olma, ithal içine alma veya girme, enklüzyon.


inoperable : a. Ameliyata elverişil olmayan.


lance : v. Neşter ile yarıp açmak, deşmek.


lemniscus : n. (pl. Lemnisci) 1. şerit, 2. Beyincik sapının dış yüzünde bulunan beyaz şeit.


leptochymia : n. Vücut sıvılarının anormal şekilde azalması hali.


mication : n. Devamlı ve çabuk göz kırpma, mikasyon.


midmenstrual : a. İki adet arası.


monogenesis : n. 1.Monojenez: Bütün varlıkların tek bir hücreden meydana geldiği nazariyesi; 2. Metamorfoz olmadan büyüme.


oophorocystosis : n. Yumurtalık kisti oluşumu.


oxygenator : n. Kalb cerrahisinde kullanılan yapay akciğer cihazı.


paralyser : n. 1.Felç meydana getirici herhnagi bir madde; 2. Kimyasal maddenin etkisini veya kimyasal reaksiyonu önleyici herhangi bir madde.


pericardiostomy : n. Perikard boşluğundaki sıvının dışarıya akmasını mümkün kolan cerrahi ağızlaştırma.


prostatauxe : n. Prostat büyümesi.


pyemesis : n. Cerahat kusma.


retropatellar : a. Patella ardı.