Bugün : 25 Nisan 2019, Perşembe

Favorilere Ekle!

macrogametocyte nedir?

macrogametocyte : n. Makrogamet yapan hücre.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cardiovascular : a. Kalbe ve kan damarlarına ait olan, her ikisini de ilgilendiren.


cervicoplasty : n. 1. Boyun üzerinde yapılan estetik ameliyat; 2. Uterus serviksi üzerinde yapılan estetik ameliyat.


dysarthrosis : n. Bir eklemin hareket kabiliyetinin şekil bozukluğu veya hastalık sonucunda azalması.


ejaculatory ducts : n. Vas deferns ile vesicula seminalis'in boşaltım kanalının birleşmesi il meydana gelen ve uretranın prostat bölümüne açılan bir çift kanal.


eutocia : n. normal doğum, herhangi bir komplikasyon göstermeyen tabii doğum.


fasciorrhaphy : n. Fasyanın dikilmesi.


uvula : n. (pl. uvulae). küçük dil, dilcik.


hymenology : n. Himen bilgisi, zar anatomisi veya bilgisi, zarbilim, himenoloji.


hypocyclosis : n. Gözde uyum yetersizliği.


hypohidrosis : n. Ter salgısının anormal şekilde azalması, terliyememe, hipohidroz.


hypoxemia : n. Kanın noksan oksijenleşmesi, hipoksemi.


macromelia : n. El veya ayakların hipertrofisi, makromeli.


mandibular : a. Altçeneye ait.


meteorophobia : n. Marazi meteor korkusu.


migrate : v. Bir yerden diğer yere gitmek, bir yerden diğer yere geçmek, yer değiştirmek.


myope : n. Gözü uzağı görmeyen kimse, miyop.


odontograph : n. Diş minesi üzerindeki pürüzleri, çizelge halinde belirleyen alet, odontograf.


perifistular : a. Fistülü saran, fistül çevresinde bulunan.


phenol : n. biochem. Karbolik asit, fenol.


phonomyography : n. Kas kasılmasından meydana gelen seslerin kaydedilmesi.