Bugün : 21 Ocak 2020, Salı

Favorilere Ekle!

macromolecular nedir?

macromolecular : a. Büyük kol ve bacaklara sahip fetüs.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cancer : n. Kanser.


coleitis : n. Vagina iltihabı.


epidemis : n. Üstderi, epiderm(is).


erythropia : n. kırmızı görme, tüm cisimlerin kırmızıya çalar renkte görülmesiyle belirgin görme bozuklğu.


exocardial : a. 1. Kalb dışı; 2. Eksokardiye ait.


fibroplastic : a. Lif dokusu meyana getiren.


galactoblast : n. Kolostrum içinde yağ damlacıklarından oluşan küçük taneciklerden her biri, kolostrum taneciği.


galacturia : n. Süt görünümünde idrar çıkarma, galaktüri, kilüri.


ileocolotomy : n. İleum ve kalın barsağı kesme ameliyesi, ilyokolotomi.


kinesitherapy : n. Hareketlerle yapılan hastalık tedavisi.


loculation : n. Çok sayıda loküllerin oluşması veya bulunması hail.


lucidity : n. 1. Berraklık, saydamlık; 2. Açıklık, kolay anlaşılabilme; 3. Zihin açıklığı, aklı başında olma hali.


medicus : n. Doktor, hekim


necrospermia : n. Spermatozoidlerin ölmesi, nekrospermi.


packing : n. 1. Tampon koyma; 2. Tamponda kullanılan madde.


pedomorphism : n. Kahil (yetişkin) de çocuk vasıflarının baki kalması, pedomorfizm.


phonoreceptor : n. Sese karşı duyarlı hücre, ses uyarılarını alma yeteneği taşıyan ühcre, fonorezeptör.


phosphorolysis : n. Karbon hidrat metabolizmasında şeker ve fosforik asidin ayrılıp birleşmeleri.


postsystolic : a. Sistol sonu, sistol sonrası.


pyramidal : a. 1. Organ'ın piramit şekli gösteren kısmı ile ilgili; 2. Piramit'e benzeyen, piramit şeklinde, pydramidalis.