Bugün : 17 Eylül 2019, Salı

Favorilere Ekle!

macropenis nedir?

macropenis : n. Penis'in normale oranal büyük oluşu.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cap : n. Herhangi bir kısım üzerinde kapak veya örtü görevi gören oluşum, başlık.


dioxide : n. biochem. Dioksit.


distilled : a. Damıtılmış.


eiloid : a. Halka veya kangal şeklinde.


enteron : n. Barsak


gonioscopy : n. Gonioskop kullanarak göz ön kamarasına ait açının ölçülmesi.


hysterectomy : Uterusun ameliyatla çıkarılması, histerektomi.


lumboinguinal : a. Bel ve kasıkla ilgili.


maltase : n. biochem. Maltozu glikoza çviren bir enzim, maltaz.


mammiform : a. Meme şeklinde, memeye benzeyen.


microsomia : n. Vücudun anormal kısalığı, cücelik, bodurluk, mikrosomi.


orchis : n. Testis, haya, husye.


parasympathomimetic : a. Parasempatik sinir sisteminin tesirini kuvvetlendiren.


praxiology : n. Haraketbilim.


prosogaster : n. See: Foregut.


puboprostatic : a. Çatı kemiği (pubis) ve prostata ait.


scieropia : n. Eşyaları karanlık görme.


sebolith : n. Yağ bezi taşı.


selenium : n.biochem. Se sembolü ile bilinen, atom no: 34 ve atom ağırlığı 78.96 olan kimyasal element, selenyum.


serotherapy : n. Serum tedavisi, seroterapi.