Bugün : 25 Ağustos 2019, Pazar

Favorilere Ekle!

macroprosopus nedir?

macroprosopus : n. İri yüze sahip kişi, iri yüzlü kimse.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

contractor : n. Kasıcı, kısaltıcı, çekici.


desmitis : n. Bağ (ligaman) iltihabı.


diclidotomy : n. (Kalb) kapağını kesme ameliyesi.


echolic : n. Gebe uterusun kasılmasına ve içinde bulunanları dışarı atmasına sebep olan maddelere verile nisim.


electromyogram : n. Elektromiyografın kaydettiği çizgi, elektromiyogram.


endotheliolysin : n. biochem. Endotel hücrelerini erimesine sebep olan bir antikor.


gastronephritis : n. Mide ve böbreğin iltihabı, gastronefrit.


gastrospasm : n. Mide spazmı.


insulopathic : a. 1. İnsülin salgılanışındaki bozuklukla ilgili; 2. İnsülin salgılanışındaki bozukluğa bağlı.


tephrosis : n. Cesedin yakılarak kül haline getirilmesi.


uterotonic : a. & n. Uterus tonüsünü arttıran (madde).


heterologous : a. Başka başka kaynkalara ait olan, kaynakları değişik olan.


hypotonic : a. Solüsyonların yoğunluğunun belirli miktardan aşağı olması.


lateroversion : n. Yana anormal dönme.


lymphogenesis : n. Lenf'in oluşması.


nucleolus : n. (pl. nucleoli). Bir çok hücre çekirdeklerinde bulunan yuvarlak çekirdeksi cisim, çekirdekcik.


omphal- : pref. Göbek anlamına önek.


parathyroidoma : n. 1. Paratiroid bezinden gelişen tümör; 2. Paratiroid'e benzer dokudan oluşan tümör.


paresthesia : n. Marazi hassasiyet, hastalık halinde duyarlık, parestezi.


parotid : a.&n. 1. Kulağın yakınında bulunan, kulağa yakın; 2. Kulakaltı tükürük bezi, parotid bezi.