Bugün : 24 Mayıs 2019, Cuma

Favorilere Ekle!

macroprosopus nedir?

macroprosopus : n. İri yüze sahip kişi, iri yüzlü kimse.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cryopathy : n. Aşırı soğuğa maruz kalış nedeniyle meydana gelen harabiyet ve incinme.


dance : n. Beyindeki bir lezyona bağlı olarak gelişen istemdışı düzensiz vücut hareketleri (Koredeki hareketler gibi).


fetation : n. 1. Fetusun gelişimi; 2. Gebelik.


flaccid : a. Tonüsünü kaybetmiş, gerginliğini kaybederek yumuşamış, gevşek.


hyperfibriignogenemia : n. Kanda fibrin miktarının aşırı artışı.


iliospinal : a. İlium ve omurga ile ilgili.


lipogenesis : n. Yağ oluşumu, lipojenez.


meningopathy : n. Meninks hastalığın.


menorrhoea : n. Aybaşı (adet) tutukluğu, menostaz.


micrography : n. 1. Mikroskopla görülen cisimlerin tarifi; 2. Mikroskopla muayene.


murmur : n. Kalb v.s.yi dinlerken işitilen üfürüm, sufi.


myelorrhaphy : n. Omuriliğin dikilmesi, miyelorafi.


onkinocele : n. Tendon kılıfının şişkin ve iltihaplı hali, onkinosel.


palsied : a. Mefluç, felçli, inmeli.


paramenia : n. 1. Düzensiz adet görme; 2. Ağrılı adet görme, dismenore, parameni.


pincers : n. 1. Sıkıca kavrayıp çekmeğe mahsus alet, kerpeten; 2. Hayvanın avını kıstırmağa yarayan pençesi, bu amaca yönelki ayak organı.


seroalbuminuria : n. Serum albümini'nin idrara geçişi, idrarda serum albümini bulunuşu, seroalbüminüri.


sero-enzyme : n. Kan serumunda bulunan bir enzim.


sinuous : a. Yılankavi, dalgalı, dolambaçlı.


supination : n. Avucun öne veya yukarıya bakacak şekilde önkolon ekseni etrafında dönmesi, süpinasyon.