Bugün : 14 Aralık 2018, Cuma

Favorilere Ekle!

macrotia nedir?

macrotia : n. Dış kulağın aşırı büyüklüğüü, makroti.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

calcareous : a. Kireçli, kalsiyumlu.


choreic : a. 1. Kore ile ilgili, kore'ye bağlı; 2. Kore niteliğinde, kore tabiatında.


cotyloid : a. Hokka gibi, hokkamsı, kotiloid.


cowperitis : n. Cowper bezlerinin iltihabı.


demarcation : n. Bir dokunun canlı ve ölü kısımları arasındaki sınır demarkasyon.


differential blood count : n. Lökosit formülü, kanda mevcut lökosit cinslerinin hangi oranda olduğunun saptanması.


dipsosis : n. See: Dipsomania.


diverticulitis : n. Divertikül iltihabı.


dysopia, dysopsia : n. Görme güçlüğü.


excalation : n. Eksiklik, yokluk, dizi veya bütün teşkil eden oluşumda bir parça veya bölümün yokluğu.


granulocytosis : n. See: granulocytemia


hemometra : n. See: Hematometra.


macula : n. (pl. maculae). Leke, benek, nokta.


mastopathy : n. Göğüs hastalığı veya ağrısı, mastopati.


mendacity : n. Yalan söyleme eğilimi, yalancılık.


muciparous : a. Sümük ifraz edici.


nyctalgia : n. Gece gelen ağrı, gece sancısı, niktalji.


omentitis : n. Omentum iltihabı, omentit.


osmonosology : n. Koklama duyusu bozuklukları bilgisi.


permeable : a. Nüfuz edebilen, içine geçilebilir, nüfuz edilir.