Bugün : 26 Şubat 2020, Çarşamba

Favorilere Ekle!

magnum nedir?

magnum : a. Büyük veya geniş.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cruciform : a. Haç biçiminde, haçsı, criciformis.


diapedesis : n. Kan hücrelerinin damar çeperlerinden dokulara sızması.


ecchymosis : n. Kan damarlarının yırtılmasından dolayı derialtına kan toplanması ve bu yüzden o kısmın renginin mor bir hal alması, bere, kedme, çürük.


encephalomeningopathy : n. Beyin ve meninkslerle ilgili hastalıklar.


epiglottis : n. 1. Dilin arkasında yer alan yaprak şekilndeki kıkırdak oluşum; 2. Dilcik, gırtlak kapağı, epiglot(tis).


forsa : n. (pl. fossae). Çukur (özellikle kemikte), kemki üzerinde girinti halinde çukur.


galactoschesis : n. Süt salgısının kesilmesi.


gastrula : n. Embriyonun gelişmesinde blastula devresini takip eden ve iç ve dış iki tabaka ve bir boşluk arzeden safha.


phygogalactic : a. 1. Süt salgılanmasını azaltıcı veya durdurucu; 2. Süt salgılanmasını durdurucu ilaç, süt kesici ilaç.


hyperchromemia : n. Kanda renk endeksinin yükselmesi.


laryngopharyngeal : a. Gırtlak ve yutağa ait.


lymphorrhagia : n. See: Lymphorrhea.


metroperitonitis : n. Uterus ile peritonun iltihabı, metroperitonit.


neutral : a. biochem. Ne asit ne de kalevi mahiyetinde olan, nötr, mutedil


odontology : n. Dişlerin bilimsel incelenmesi, odontoloji (Diş anatomisi), dişbilim.


parectasis : n. Organın aşırı genişleme göstermesi.


periurethral : a. Uretrayı saran.


polypous : a. 1. Polip'le ilgili; 2. Polip'e benzer, polip görünümünde; 3. Polip'ler gösteren, çok sayıda polip oluşması ile belirgin.


postpubescence : n. Buluğ sonrası devre, ergenlik sorası dönem.


prenatal : a. Doğumdan önce olan.