Bugün : 19 Eylül 2019, Perşembe

Favorilere Ekle!

magnum nedir?

magnum : a. Büyük veya geniş.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blood : n. Kan, sanguis.


choledochoduodenostomy : n. Ana safra kanalı ile duodenum arasında ameliyatla geçit oluşturma.


chyle : n. Barsaklara dökülen beyaz bir sıvı, kilus, chylus.


cirsocele : n. Spermatik kordon venlerinin genişlemesi, varikosel.


cochlea : n. Kulak salyangozu, kulağın iç tarafındaki helisel oyuk, koklea.


cryptogenic : a. Bilinmeyen bir sebepten dolayı meydana gelen.


didymitis : n. Testis iltihabı.


distilled : a. Damıtılmış.


fundectomy : n. Bir organın dip kısmının ameliyatla çıkarılması, fundektomi.


iliopelvic : a. İliak bölge ve pelvis'le ilgili


iridolysis : n. İris'i çevresindeki patolojik yapışıklıklardan ayırma, bu amaçla yapılan ameliyat.


krypton : n. Kr. sembolü ile bilinen atom no:36 ve atom ağırlığı: 83-7 olan kimyasal element.


myiasis : n. Sinek larvalarının sebep olduğu hastalıklar.


olecranarthropathy : n. Dirsek eklemi hastalığı.


order : n. 1. Sistematik tasnif; 2. Biyolojide sınıfın altında ve ailenin üstünde bulunan kısım; alt sınıf.


orthodont : a. Normal (muntazam) dişli.


peptolytic : a. Pepton'u parçalayıcı, pepton'u eritici.


phagedenoma : n. Sür'atle yayılan ülser.


pharyngitis : n. Yutak iltihabı, farenjit.


pilus : n. (pl. pili). 1. Kıl, tüy, vücut yüzeyini örten kıl veya tüylerden her biri; 2. Bazı bakterilerin sahip olduğu, iplik şeklinde ince uzantılardan her biri.