Bugün : 17 Eylül 2019, Salı

Favorilere Ekle!

main nedir?

main : n. See: Hand.

main en griffe : See: Clawhand.


main succulente : Ellerin ödemli hali.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bonesetter : n. Kırılan kemik uçlarını yan yana tesbit eden veya çıkığı yerine koyan kimse, çıkıkçı, kırıkcı.


dermographia : n. Cilt üzeri bir kalem veya iğne ile çizildikten sonra meydana gelen bir çeşit ürtiker.


emphysema : n. Doku ve organlar arasında hava kalması, anfizem.


fauces : n. Boğaz.


gastroenterotomy : n. Mide ve barsağı açma ameliyesi, gastroenterotomi.


glycol : n. biochem. Herhangi bir diatomik alkol.


sublinguitis : n. Dilaltı bezi iltihabı.


ichor : n. Cerahat, irin.


labialism : n. Dudak sesleriyle görülen konuşma bozukluğu.


leucine : n. Temel aminoasitlerden biri.


lumbosacral : a. Bel ve sakrum bölgesine veya bel omurları ile sakruma ait.


nourishment : n. 1. Gıda, besle(n)me, tagaddi; 2. Emzirme.


obtund : v. Keskinliğini gidermek, körletmek (ağrı v.s.).


oophoropathy : n. Yumurtalık hastalığı.


palma : n. (pl. palmae). See: Palm.


pentobarbitone : n. Kısa etkili bir barbitürat.


pigmentolysin : n. Boya (pigment) yı yokeden bir lizin.


slice : n. Dilin parça, kesit.


smell : n. 1. Koku alma, koklama; 2. Koku.


splenadenoma : n. dalağın pulpa kısmının gelişmesi.