Bugün : 23 Mart 2019, Cumartesi

Favorilere Ekle!

malacosarcosis nedir?

malacosarcosis : n. Kas doksu yumuşaklığı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

breck feeder : n. Prematüre ve zayıf bebeklerin beslenmesinde bir çeşit biberon.


demimonstrosity : n. Canlının yaşamasını engelleyecek derecede ağır olmayan, doğuştan mevcut sakatlık.


dynamo : n. Mekanik enerjiyi elektrik enerjisine çeviren alet, dinamo.


entoptic : a. 1. Göz içiyle ilgili; 2. Göz içinde, göz içindeng elişen.


evaporate : n. Isı yardımıyla sıvı bir cismin gaz haline dönüşmesi, buharlaşma.


fatalism : n. Kadere inanma, kadercilik, fatalizm.


galactoschesia : n. süt salgılanmasının durması, sütün kesilmesi.


gangrenescent : a. Gangren'e dönüşme eğilimig österen.


gonadokinetic : a. Gonadların faaliyetini uyaran (kamçılayan).


subintimal : a. İntima altında.


hydroncus : n. su toplanmasının sebep olduğu şişlik, hidronkus.


intra-abdominal : a. Karında olan, karıniçi.


isotopes : n. p. Aynı elementin kimyasal özellikleri aynı olan, ancak fiziksel özellikleri değişeniki veya daha çok şekli.


melanosome : n. Melanositler tarafından oluşturulan küçük melanin taneciklerinden her biri, melanozom.


papuliferous : a. Üzerinde papüller bulunan, papüller gösteren.


pedicure : n. & v. 1. Ayak ve ayak hastalıklarının tedavisi, pedikür; 2. Ayak hastalıklarını tedavi etmek.


picric acid : n. biochem. Pikrik asit, boyacılıkta veya patlayıcı maddeleri yapmakta kullanılan asit pikrik, trinitrofenol.


protochrome : n. biochem. Ürokrom gibi reaksiyon veren bir protein türevi.


protopathic : n. Duyarlığın az olduğunu belirten bir deyim.


splenography : n. Splenografi: 1. Dalak radyogrfaisi; 2. Dalağın tarifi.