Bugün : 14 Aralık 2018, Cuma

Favorilere Ekle!

malacosarcosis nedir?

malacosarcosis : n. Kas doksu yumuşaklığı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cardiant : n. 1. Kalb üzerine etki gösteren ilaç, kalbi uyarıcı ilaç; 2. a. Kalbi etkileyen, kalbi tutan.


cerebroid : a. 1. Dış görünüş olarak beyin (cerebrum)'e benzeyen, 2. Beyin dokusuna benzeyen, kıvam bakımından beyin dokusunu andıran.


clysis : n. a) Bir boşluğun yıkanması veya temizlenmesi. b) Ağızdan değil de, başka yollardan sıvı verildiğiz aman kullanılan bir deyim.


crest : n. Kabartı, özellikle kemik üzerinde belli bir hat boyunca uzanan kabartı.


filterable : a. Süzülebilir.


flowmeter : n. 1. Boru içinden geçen sıvının akış hızını ölçen alet; 2. Damardan geçen kanın akış hızını ölçen alet.


hypogenesis : n. Kusurlu oluşan, oluşum anomalisi, hipojenez.


katadidymus : n. See: Duplicitas anterior.


lesbian : n. 1. Kadın homoseksüel, dişi eşcinsel, sevici; 2. lesbianizm'le ilgili, sevicilikle ilgili.


lienopathy : n. Dalak hastalığı, liyenopati.


lymphadenotomy : n. Lenf düğümü ameliyatı, lenfadenotomi.


oschelephantiasis : n. Skrotum duvarlarının kalınlaşması.


pasteurella : n. Bazı türleri insanlarda, bazı türleri ise hayvanlarda ağır hastalıklara sebep olan bir bakteri cinsi.


refracture : n. Kırık kemikuçlarının hatalı kaynaşamsını takiben aynı kısımda yeniden kırık meydana gelmesi.


rhinopathy : n. Burun hastalığı, rinopati.


sheath : n. Mahfaza, zarf, kın.


sodic : a. biochem. Sodyumlu.


spasmous : a. Spazm şeklinde, spazm niteliğinde.


thyroprivic : a. 1. Tiroid bezinin çıkarılışının veya yetersiz çalışmasının sebep olduğu, tiroksin yokluğu veya azlığına bağlı, tiroprivik; 2. Tiroid salgısının yokluğu veya yetersizilği ile belirgin.


traumatophilia : n. Travma'ya maruz kalma arzusu, kişinin herhangi bir kazaya uğrama ve incinmeğe karşı, bilinçaltı olarak istek ve eğilim göstermes ihali.