Bugün : 17 Eylül 2019, Salı

Favorilere Ekle!

malingering nedir?

malingering : n. Hoş olmayan bir durumdan kaçınmak için olmayan hastalık belirtilerini varmış gibi gösterme.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chronometer : n. Zamanı, kusursuz olarak ölçen alet, kronometre.


costotransverse : a. Kaburgalar ile vertebraların transvers çıkıntılarına ait, kaburgalar ile vertebraların transvers çıkıntıları arasında yeralan.


device : n. Araç, alet.


eukinesia : n. Normal çalışma, bir hareketin veya görevin yeterli ve normal yapılması.


gastrostomy : n. Yemek borusunun tıkanmalarında besinleri bir boru yardımı ile içine akıtabilmek için mide duvarında bir delik açılması.


gram-positive : a. Gram metodu ile boyandığı zaman boyayı alan.l


interfurca : n. Çok sayıda kök uzantısı gösteren diş kaidesinde, kökler arasında kalan saha, kökler arası kısım.


lacrimotomy : n. Gözyaşı bezi, kanalı ve kesesinin ameliyatı, lakrimotomi.


hypomania : n. Bir çeşit mania.


ideoplastia : n. Hipnotize edilen hastada meydana gelen hipnotist'in telkinlerine müsait sakin durum.


intertubular : a. Tübler veya tübül'ler arası, tübler veya tübüller arasında.


intra- : pref. İçinde, içi.


intracerebellar : a. Beyincik (cerebellum) içi, beyincik içinde.


jurisprudence : n. Hukuk bilimi.


lambdacism : n. L harfini söyleyememe.


micropodia : n. Ayakların normalden küçük olması, ayak küçüklüğü, mikropodi.


opalgia : n. Yüz nevraljisi, nevraljik yüz ağrısı, opalji.


paraglossa : n. Dil şişmesi.


pyosalpinx : n. Salpenkste cerahat toplanması.


recall : n. Hafıza işleminin bir bölümü, çağrışım.