Bugün : 23 Eylül 2019, Pazartesi

Favorilere Ekle!

malleo-incudal nedir?

malleo-incudal : n. Malleus ile inkusa ait.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

biotherapy : n. Canlılardan alınıp ve hazırlanan materyel (kan, aşı v.s.) ile yapılna tedavi.


blepharal : a. Göz kapaklarıyla ilgili.


coxalgia : n. Kalça eklemi tüberkülozu, koksalji.


cystology : n. mesane bahsi (bilgisi), sistoloji.


enterectomy : n. Bir kısım barsağın ameliyatla çıkarılması.


gonycrotesis : n. Çarpık bacak.


half-life : n. Radyoaktif madde gücünün yarıya inmesi için geçen zaman süresi, yarılanma müddeti.


infecund : a. Doğurma yeteneği taşımayan, kısır, steril.


intraglobular : a.Globül içi, özellikle eritrosit içinde.


laryngotracheal : a. Larinkse ve trachea'ya ait olan her iki oluşumu birlikte ilgilendiren.


looping ill : n. Koyunlarda görülen ve keneler tarafından bulaştırılan bir meningo-ensefalit çeşidi.


lymphocytoma : n. Büyük miktarda lenfosit ihtiva eden lenfatik tümör.


macrodactylism : n. El veya ayak parmaklarının aşırı şekilde iri oluşu, makrodaktilizm.


murmur : n. Kalb v.s.yi dinlerken işitilen üfürüm, sufi.


opalgia : n. Yüz nevraljisi, nevraljik yüz ağrısı, opalji.


panarteritis : n.Bütün arterlerin iltihabı, panarterit, polyarteritis nodosa.


peduncular : a. Sap (pedünkül) ile ilgili.


peribulbar : a. Göz küresi çevresinde, göz küresini çevreleyen.


radon : n. biochem. Rn sembolü ile bilinen, atom no: 86 ve atom ağırlığı 222 olan kimyasal element.


sacrocoxitis : n. Sakrum-kalça kemiği eklemi iltihabı.