Bugün : 21 Ocak 2020, Salı

Favorilere Ekle!

mamillar nedir?

mamillar : a. Memeciğe ait.

Corpus mamillar : Memecik cisim.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cheimaphobia : n. Soğuk veya kışı andıran fırtınalı havadan aşırı korkma.


chondrosis : n. 1. Kıkırdak gelişimi, kıkırdak dokunun oluşumu; 2. Kıkırdak dokusundan gelişen tümör.


dissociation : n. biochem. 1. Parçalara veya elementlere ayrılma (ayırma); 2. Ayrışma, çözüşme.


fetal, foetal : a. Fetusa ait, fetalis.


galvanocontractility : n. Galvanik akımla uyarılan kasın gösterdiği kasılma yeteneği.


gastromegaly : n. Mide genişlemesi, gastromegali.


gender : n. Cins, cinsiyet.


gynandroblastoma : n. Erkek ve dişi hücreli elementlar ihtiva eden tümör.


helicine : a. See: Spiral.


hyperosmia : n. Koku alma duyusunun ileri derecede keskin oluşu, kokuya karşı aşırı duyarlık hali.


intermittent : a. Gayrimuntazam, fasılalı, intizamsız, entermitan.


ixodiasis : n. 1. Kene ısırıklarının sebep olduğu hastalık; 2. Kenelerle insana gelen herhangi bir hastalık, kenenin taşıdığı hastalık.


laryngofisusre : n. Larenks'in orta çizgi üzerinde ameliyatla çılması.


limotherapy : n. Bazı hastalıklarda uygulanan kişiyi bir süre aç bırakma veya gıda maddelerini azaltma esasına dayanan tedavi, açlık kürü, açlık tedavisi.


melituria : n. Diabetes mellitus.


novobiocin : n. Ağızdan alındığı zaman etkili olan bir antibiotik.


opsoniferous : a. Opsonin taşıyıcı.


periurethritis : n. Uretra çevresindeki dokunun iltihabı, periuretrit.


phenothiazine : n. biochem. Haşarat ve solucanlara karşı veteriner tababette kullanılan bir madde (C12H9NS).


presphenoid : n. Sfenoid kemik cisminin ön parçası.