Bugün : 15 Temmuz 2018, Pazar

Favorilere Ekle!

mastopexy nedir?

mastopexy : n. Sarkık göğsün cerrahi tesbiti.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bridle : n. Küçük bağ, bir organ veya oluşumu tesbit eden veya hareketini sınırlayan bağ, frenulum.


bronchigenic : a. Bronş'tan doğan, bronş'tan gelişen.


change : n. Değişme, değişim.


cirsocele : n. Spermatik kordon venlerinin genişlemesi, varikosel.


colic : n.&a. 1. Colica: Birdenbire nöbet tarzında gelen ağrılar; 2. Barsak iltihabı; 3. Mide ağrısı; 4. Kolona ait, kolik, colicus.


collum : . (pl. colla). Boyun.


confluent : a. Bir araya birikip karışmış, sık (çıbanlar).


conjunctiva : n. Göz kapaklarının iç yüzeyi ile skleranın bir kısmını örtmüş ince zar, conjunctiva, konjonktiv.


diiodohydroxyqpinoline : n. bichem. Amipli dizanteride kullanılan sarı billuri toz (C9H5I2NO).


disassimilation : n. Katabolik değişme.


dormancy : n. Hareketsizlik, uyuşukluk, uyku hali.


dysbulia : n. 1. Dikkatli belli bir noktada toplayamama, hafıza zayıflığı veya yorgunluğu; 2. İrade zayıflığı, irade bozukluğu.


epidemiology : n. Salgın hastalıklardan söz eden bilim, epidemiyoloji.


heredoimmunity : n. Kalıtım yoluyla anne veya babadan çocuğa geçen bağışıklık, kalıtsal bağışıklık.


subfamily : n. Hayvan ve bitkierin sınıflandırılmasında aile ile cins arasında yer alan grup, alt-familla, alt-aile.


incretory : a. 1. İç salgı bezinin salgı faaliyeti ile ilgili; 2. İç salgı ile ilgili.


inflammatory : a. 1. İltihapla ilgili, iltihaba bağlı; 2. İltihap gösteren, iltihaplı.


miligram(me) : n. Bir gramın binde biri, miligram (mg.).


necromania : n. Ölüm veya ölülere karşı duyulan marazi ilgi, nekromani.


oviduct : n. Yumurtayı yumurtalıktan uterusa götüren boru, yumurtanın rahme giderken geçtiği kanal, yumurta geçidi, salpenks, tuba.