Bugün : 24 Nisan 2018, Salı

Favorilere Ekle!

mastopexy nedir?

mastopexy : n. Sarkık göğsün cerrahi tesbiti.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

calcareous : a. Kireçli, kalsiyumlu.


colonorrhea : n. Kolon'daki herhangi bir lezyoa bağlı olarak gelişen mükoz akıntı, müköz diyare.


cribriform : a. Kalburbiçim, kabursu, kalbur şeklinde, cribriformis


dextrocularity : n. Sağ göz ile sol göze oranla daha iyi görebilme hali, sağ göz hakimiyeti.


dioptometry : n. Gözün ışığı kırma gücünün ölçülmesi.


gastroscope : n. Mide içini görerek muayeneye yarayan alet, gastroskop.


inomyoma : n. Bağ ve kas dokularından gelişmiş iyi huylu tümör, fibromiyom, inomiyom.


introducer : n. Herhangi bir boşluk veya kanal içinet üp v.s. sokmada kullanılan araç, özellikle larenks'ten tüp geçirmede kullanılan araç.


ischioanal : a. İschium ve anüs ile ilgili.


mammillitis : n. See: Thelitis.


maurice-lee tube : n. Nazogastrik aspirasyonu ve jejunum kanalıyla beslenmeyi sağlayan özel bir tüp.


mesocolopexy : n. Kolon düşüklüğünü önleme amacıyla kolon mezenterini kısaltma ameliyatı.


myalgia : n. Belli başlı bir bozukluk görüleksizin duyulan kas ağrısı, miyalji.


notalgia : n. Sırt ağrısı.


osteoid : a. Kemik gibi, kemikbiçim, kemiksi.


overstrain : n. Aşırı gerginlik veya yorgunluk.


pachyglossia : n. Dilin anormal kalınlaşması, dil kalınlığı, pakiglosi.


Peyer's Patches : n. İnce barsakta ve esas olarak da ileumda yeralan, lenfatik doku plakları.


pionemia : n. Kanda yağ bulunması, kanın yağlı hali, piyonemi.


Shirodkar's Operitaion : n. Serviks yetersizliklerinde, hamilelik sırasında konulan büzücü bir dikiş.