Bugün : 23 Mart 2019, Cumartesi

Favorilere Ekle!

mastopexy nedir?

mastopexy : n. Sarkık göğsün cerrahi tesbiti.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blushing : n. Kızarma, kan hücumu nedeniyle yüz kızarması.


carcinophobia : n. Kanser korkusu, devamlı olarak kansere yakalanacağı korkusu içinde bulunma.


cystosarcoma : n. yapısında yer yer kistik oluşumlar gösteren sarkom.


doping : n. Uyarıcı ilaç vererek daha zinde hale getirme, özellikle yarışçı (insan veya hayvan)'ın göstereceği gücü artırma amacıyla, yarışa başlamadan önce uyarıcı bir ilaç verme.


ensisternum : n. Sternum'un uç kısmı. See: Xiphoid process.


fenestrate : v. Dlik açmak.


gastrograph : n. Mide hareketlerini kaydeden cihaz, gastograf.


interferon : n. Bilinen bütün virusler üzerinde etkili olan doğal bir protein.


terminal : a. Terminal, terminalis: 1. Sona ait; 2. Son, bitim, uc (sinir).


laminotomy : n. Omur laminasının enine kesilmesi, laminotomi.


leuconychia : n. pl. Tırnaklar üzerinde görülen beyaz lekeler.


microphonia : n. Ses zayıflığı, sesin belirli zayıflaması, mikrofoni.


mucinous : a. 1. Müsin'le ilgili; 2. Müsin'den yapılı, müsin'den oluşmuş.


myelosarcoma : n. Plazma hücreli miyelom.


period : n. 1. Hastalık devresi, period; 2. Adet, aybaşı.


phosphatase : n. biochem. Fosforik asit esterlerini hidrolize eden bir enzim, fosfataz.


pilleus : n. See: Pileus.


puff : n. Akciğer oskültasyonunda işitilen üfürüm sesi, üfürüm.


rheumatalgia : n. Romatizmal ağrı, romatizma ağrısı,


rupture : n. 1. Bir organın veya damarın yırtılması veya kopması; rüptür, 2. Fıtık; 3. Kopmak, yırtılmak; 4. Fıtık yapmak.