Bugün : 21 Ocak 2019, Pazartesi

Favorilere Ekle!

melanodendrocyte nedir?

melanodendrocyte : n. See. Melanocyte.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cholerrhagia : n. Safra akıntısı, koleraji.


chondralgia : n. Kıkırdak ağrısı.


decidua : n. dış amniyon zarı.


effluxion : n. 1. Dışarı akma, dışarı dökülme; 2. Dışarı akan sıvı madde, akıntı.


ergometrine : n. Ergotun temel alkaloidi.


erythromania : n. İstemdışı gelişen kızarma hali, irade ile kontrol altına alınamayan yüz kızarması.


ferrosilicon : n. biochem. Silisyon ile demir katışığı.


flowmeter : n. 1. Boru içinden geçen sıvının akış hızını ölçen alet; 2. Damardan geçen kanın akış hızını ölçen alet.


foamy : a. Köpüklü.


graft : n. 1. Yaralı yere parça ekleme; 2. Aşı; 3. Yaralı yere eklenen parça.


subepicardial : a. Epikart altında.


insalivate : v.Ağızda yemeğe salya katmak.


intraretinal : a. Retina içinde.


karyogamy : n.Çekirdeklerin kaynaşması ile belirgni hücre birleşmesi, karyogami.


labiomycosis : n. Mantarların dudakta sebep olduğu hastalık, dudakta görülen mantar hastalığı.


methsuximide : n. Petit mal'ın ve temporal lob epilepsisi'nin kontrolunda kullanılan bir madde.


myograph : n. kas büzülmelerinin tesirlerini kaydeden cihaz, miyograf.


necropneumonia : n. Akciğer gangreni, nekropnömoni.


obsessive : a. Zihni devamlı işgal eden.


optimal : a. 1. En iyisi, en ala; 2. En uygun.