Bugün : 23 Mart 2019, Cumartesi

Favorilere Ekle!

meloncus nedir?

meloncus : n. Yanaktan gelişmiş tümör, yanak tümörü.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

calcium : n. biochem. Ca işareti ile bilinen, atom no: 20 ve atom ağırlığı: 40.08 olan, diş ve kemik gelişmesini sağlayan kimyasal element, kalsiyum.


catamenia : n. Regl, kadınların aybaşısı, adet, hayız.


chondrocostal : n. Kaburga ıkırdaklarına ve kaburgalara ait olan, bu oluşumlarla ilgili.


corn : n. 1. Nasır, klavus 2. Boynuz, callum cornu(s)


enarthrosis : n. Yuvarlak oynak (eklem) enartroz.


epidemiologist : n. Epidemiyoloji uzmanı, epidemiyoloji dalında ihtisas yapmış kişi.


erethin : n. biochem. Zehirli tüberkülin cevheri.


exotic : a. Başka memleketin özelliklerini taşıyan, yabancı, alışılmamış, egzotik.


uvula : n. (pl. uvulae). küçük dil, dilcik.


hematocrit : n. 1. Alınan kan numunesinde, eritrositleri plazmadan ayırmak suretiyle eritrosit hacminin plazma hacmina oranını hesaplamakta kullanılan, santrifüj ve ölçüm cetvelinden oluşan alet ,hematokrit; 2. Santrifügasyon sonucu küme teşkil eden eritrositlerin örnek olarak alınan kan hacmına oranla % olarak ifade edilen hacmı (Normal hematokrit %40-45'dir).


hysteropexy : i. Normal yerini terketmiş olan uterusu ameliyatla yerine tesbit etme, histeropeksi.


metrorrhea : n. Anormal uterus ifrazı.


mucoserous : a. Sümük ve serumdan oluşan.


myc(o) : pref. Mantar.


occupational : a. Meslekle ilgili, mesleğe bağlı.


oligodynamic : a. Az faal, az faaliyet gösteren.


osteorrhagia : n. Kemik aknaamsı, osteoraji.


precommissure : n. Ön bileşke.


pulmoflator : n. Akciğerlerin şişirilmesinde kullanılan bir cihaz.


schizophreniform : n. Şizofreni'ye benzeyen.