Bugün : 23 Eylül 2018, Pazar

Favorilere Ekle!

meloncus nedir?

meloncus : n. Yanaktan gelişmiş tümör, yanak tümörü.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

brachygnathism : n. Alt çene (mandibula)'nin anormal şekilde kısa ve içeri çekik oluşu.


capric : a. biochem. Yağlı bir asit, kaprik.


chondrography : n. Kıkırdak bilgisi (ilmi), kondroloji.


disruption : n. Ayrılma, yarılma, çatlama.


embalming : n. İlaçlarla cesedi çürümeden muhafaza etme, tahnit, mumyalama.


epicranius : a. & n. 1. Kafaüstü; 2. Kafaüstü kasları (alın kası ve artkafa kası) musculi epicranit.


instrument : n.Alet.


internuclear : a. 1. Nüvelerarası; 2. Retinanın nüveli tabakaları arasında bulunan.


intraovarian : a. Over içi, yumurtalık içinde.


ipecac, ipecacuanha : n. Güney Amerikaya mahsus ve kökü kusturucu veya müshil olarak kullanılan "İpeca" bitkisinden yapılan ilaç.


kenophobia : n. Marazi meydan korkusu, kenofobi.


merogony : n. Yumurtanın sadece bir kısmının gelişmesi.


paragrammatism : n. Sözcükleri yerinde kullanamama, sözcüklerden gramer kurallarına uygun cümleler kuramama ile belirgin konuşma bozukulğu, paragramatizm.


pleuroperitoneal : a. Plevra ve periton'la ilgili.


psychometric : a. Ruhsal olayların süresini ve gücünü ölçen.


pulsation : n. Nabız atışı.


quack : n. Şarlatan doktor.


quadrumanous : a. dört ayağı el şeklinde yapı ve ödev gösteren, dört elli.


reintegration : n. 1.Vücudun bütünüyle belli bir amaca yönelik faaliyet göstermesi, biyolojik integrasyon; 2. Hastalık nöbetinin geçmesini takiben bozulmuş zihni ve fiziksel faaliytelerin yeniden normale dönüşü, özellikle geçirilen akıl hasatlığını takiben kişinin tekrar normal muhakeme gücünü kazanması.


septic : a. 1. Mikrop veya toksinden meydanag elen; 2. Bulaşık, mikroplu, septik.