Bugün : 19 Şubat 2019, Salı

Favorilere Ekle!

meningomalacia nedir?

meningomalacia : n. Zar yumuşaması.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

buthalitone : n. Etki süresi çok kısa olan intravenöz bir barbitürat.


endoglobular : a. Kan küreciklerinde bulunan.


erythropia : n. kırmızı görme, tüm cisimlerin kırmızıya çalar renkte görülmesiyle belirgin görme bozuklğu.


filtrate : a. Süzülmüş sıvı, filtrat.


gastromyxorrhea : n. Mide mukozasının aşırı salgısı.


genual : a. 1. Dizle ilgili; 2. Dize benzeyen.


insulinogenic : a. 1. İnsülin'e bağlı, pankreas'tan salgılanan veya dışardan tedavi amacıyla verilen insülin'insebep olduğu; 2. Pankreas'tan insülinsalgılanmasını uyaran.


interfemoral : a. Kalçalararası, uyluk kemikleri arası.


impacted : a. İyice sıkışmış durumda olan, anormal derecede hareketsiz duran.


isomerization : n. Bir izomer'in ait olduğu elementin diğer bir izomerine dönüşmesi,izomerizasyon.


lipomatosis : n. 1. Çok büyümüş ur; 2. Urun çok büyümesi.


mesenchyme : n. Gelişen embriyo'da üç ana tabaka (ectoderm, mesoderm, entoderm) arasındaki boşlukları dolduran ve özelikle mesoderm'den kaynaklanan hücre kümesi, mezenşim.


metromalacia : n. Uterus'un ileri derecede yumuşaması, metromalasi.


pediculosis : n. Bitlilik, bitlenme.


pedophilia : n. Pedofili 1. Çocuklarla aşırı ilgilenme, çocuklara aşırı düşkünlük; 2. Cinsel gayelerle çocuklara karşı cinsel eğilim taşımakla belirgin sapıklık.


prepalatal : a. Damak önünde.


radiculomeningomyelitis : n. Sinir kökleri, meninksler ve omuriliğin iltihabı.


retinosis : n. Retinanın dejeneratif hali.


semicircular : a. Yarıdaire (yarım daire), semicircularis.


sporont : n. Olgun protozoer.