Bugün : 14 Aralık 2018, Cuma

Favorilere Ekle!

meningopathy nedir?

meningopathy : n. Meninks hastalığın.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

drepanoycte : n. Orak şekli gösteren eritrosit.


dysfunction : n. Herhangi bir organın veya vücut kısmının anormal olarak çalışması.


ergometrine : n. Ergotun temel alkaloidi.


fregut : n.Embryo'da, gelişerek sindirim sisteminin büyük birkısmını (yutak, yemekborusu, mide, incebarsaklar) oluşturacak olan kısım.


lactescence : n. süte benzeyiş, sütlülük.


histidine : n. biochem. Tabii bir amino asit.


hunger : n. Açlık.


indigo : n.Çivit.


manual : a. Ellere ait.


mongolism : n. Mongollara benzeyen yüz biçimi gösteren ve zeka geriliği bulunan hastalık.


oligocythemia : n. 1. Kanın hücresel elementlerinin azalması, oligositemi; 2. Kanda alyuvar yokluğu.


onychogram : n. Onikografın kaydettiği çizgi.


overweight : n. Şişmanlık, obezite.


peritoneocentesis : n.Periton boşluğunun cerrahi delinmesi ve drenajı.


phlog(o)- : pref. İltihap.


position : n. 1. Durum, vaziyet, şekil, yer, pozisyon; 2. Çocuğun uterus içindeki durumu; 3. Özel muayeneler için vücuda verilen bazı durumlar.


prostotavesiculitis : n. Prostatın meni kabarcıklarının iltihabı.


rattles : n. 1.Göğüs hastalığı; 2. Can çekişme hırıltısı.


refraction : n. İnkisar, kırılma, refraksiyon.


rhinenchysis : n. Burun deliklerinden burun boşluklarına, enjektör aracılığı ile ilaçlı sıvı sevketme, burun boşluklarını yıkama.