Bugün : 20 Mayıs 2018, Pazar

Favorilere Ekle!

meningopathy nedir?

meningopathy : n. Meninks hastalığın.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cestodiasis : n. Cestoda takımı parazitlerin barsaklarda sebenp olduğu enfeksiyon, sestod enfeksiyonu.


clap : n. Belsoğukluğu.


commensalism : n. Farklı iki organizmadan birinin faydalandığı diğerinin ise, bu durumdan etkilenmediği müşterek yaşama şekli.


cooling : n. Vücut ısısının düşürülmesi.


dextrose : n. biochem. Glükoz, glikoz (C6H12O6H2O).


end-body : n. See: Complement.


ependyma : n. Beyin ventriküllerini ve belkemiği merkez kanalını örten zar, ependim.


epidural : a. Dura materin üst veya dış kısmında olan.


faculttative : n. Duruma, isteğe bağlı olan, değişik koşullar altında yaşayabilme yeteneğine sahip olan.


inelasitc : a. Elastikiyetsiz, esnek olmayan.


mithramycin : n. Antitümoral bir madde.


monomelic : a. 1. Bir kol veya bacakla ilgli; 2. Bir kol veya bacağı tutan.


morphine, morphia : n. biochem. Afyon hülasası, afyonun ana ve en faal alkaloidi, morfin (C17H19N2+H2O), morphina, morphinum.


nymphomaniacal : a. 1. Nemfomani ile ilgili; 2. Neformani gösteren, nemfomani ile belirgin.


oncotic : a. Tümörle ilgili şişe ait, tümörden ileri gelen, tümörle belirli, onkotik.


osteopetrotic : a. Osteopetroz'la ilili.


puboprostatic : a. Çatı kemiği (pubis) ve prostata ait.


pulmonitis : n. Akciğer iltihabı, pnömoni.


radio-element : n. Radyoaktif element.


recidivist : n. Suç işlemeyi itiyat edinmiş şahıs, sabıkalı.