Bugün : 19 Şubat 2019, Salı

Favorilere Ekle!

merosystolic nedir?

merosystolic : a. sistolün ibr kısmına ait.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

butylne : n. biochem. Gazl ı karbonhidrat (C4H8).


carbinol : n. biochem. See: Methanol.


corneous : a. Boynuz gibi, boynuzsu, corneus, corenum.


distal : n.&a. 1. Bir organın merkezden uzakta olan kısmı; 2. Merkez veya mafsaldan uzak, distal, uzaksal, distalis.


distractibility : n. Dikkatini bir şeye verebilme yeteneğinin kaybolması ile karakterize olan psikolojik bir durum.


excretion : n. Dışartı, çıkartım, ifrazat, excretis.


hemocytolysis : n. Eritrositlerin erimesi, alyuvarların, hemoglobin açığa çıkmak üzere parçalanması, hemoliz, hemositoliz.


holoenzyme : n. biochem. Koenzim ile apoenzimin birleşmesinden ileri gelen tam enzim.


impressio : n .See impression.


isomorphic : a. Aynı şekli gösteren, eş şekilli, izomorf.


laparo : pref. Karın anlamına önek.


mediastinopericarditis : n. Mediyastin(um) ve perikard(iyum) iltihabı.


medicine : n. 1. Tıp (ilmi), tababet, hekimlik; 2. İlaç.


megabacterium : n. Normalden çok büyük bakteri.


oaric : a. Yumurtalığa ait.


oligodendroglioma : n. Oligodendroglia'dan gelişen kötü tabiatlı bir tümör, oligodendrogliom (Özellikle beyincik'te görülür).


osteophlebitis : n. Kemki venlerinin iltihabı, osteoflebit.


photochemistry : n. biochem. Işınların kimyasal tesirini inceleyen bilim dalı, fotokimya.


potentialization : n. İki maddenin birbirini kuvvetlendirici etki göstermesi, iki ilacın beraber kullanıldığı zaman, tek başlarına meydana getirdikleri etkiye oranla daha geniş tesir göstermeleri hali.


proglossis : n. Dil ucu.