Bugün : 14 Aralık 2018, Cuma

Favorilere Ekle!

mesenterectomy nedir?

mesenterectomy : n. Mezenterin ameliyatla çıkarılması.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cheilophagia : n. Dudak yeme, kişide dudak mukozasından dişleriyle küçük parçalar koparma alışkanlığı.


epidemitis : n. Epiderm iltihabı, epidermit.


eugenol : n. biochem. Antiseptik ve lokal anestetik olarak kullanılan bir fenol (C10H12O2), öjenol.


gelatinous : a. Jelatinli, jelatinsi.


glossoncus : n. Dili büyüten herhangi bir şişlik, şiş dil.


glycerophosphate : n. biochem. Fosforik asit tuzu.


homostimulation : n. Bir organı, özellikle salgı bezini aynı organa ait hayvansal doku özü verme suretiyle uyarma, homostimülasyon.


hyperdiastole : n. Kalp diyastolünün uzaması.


ichoremia : n. Sulu cerahat (ichor)'in kana geçmesi ile oluşan kan zehirlenmesi, bu nitelikte septisemi.


iliosacral : a. İlium ve sakrum'la ilgili.


immunoreaction : n. Antijen ile kendisine karşı oluşan antikor arasındaki karşılıklı reaksiyon, immünolojik reaksiyon.


leukosis : n. Lökosit yapan dokuların çoğalması.


mercurialize : v. Cıva ile tedavi etmek.


neurotomist : n. Sinir anatomisi veya ameliyatı uzmanı.


orchio-, orchi-, orchido- : pref. Testisle ilgili.


ovum : n. (pl. ova). Yumurta.


panotitis : n. İç ve orta kulak iltihabı, panotit.


pellagroid : a. Pellagraya benzer.


pentylenetetrazol : n. biochem. Merkezi sinir sistemini uyarıcı ve mukavvi, muhtelif tipte zehirlenmelerde ve boğulmalarda ve şok tedavisinde ihtilaçları kamçılamakta kullanılan kokusuz beyaz billüri madde (C6H10N4).


propantheline : n. Atropine benzer etkisi olan sentetik bir bileşik.