Bugün : 25 Nisan 2019, Perşembe

Favorilere Ekle!

method nedir?

method : n. biochem. Usul, tarz, şekil, yöntem, metod.

Abbot's method : Abbott spor boyama metodu.


antylus method : Antyllus metodu bir anevrizmada "incsion" ile kesecik boşaltıldıktan sora, arterin her iki yanına ligatür konulması;


resredka method : Daha önce serum yapılmış hastaya yeniden aynı cins serum yapmak gerekirse önce 0.5 cc, bir saat osnra 1 cc ve gene bir saat sonra -duyarlığı bu yolla giderilmiş organizmaya- geri kalan serumun hepsi yapılır.


chaput method : Osteomiyelitte kemiğin hasta olan kısmı iyice kazındıktan sonra karın veya kalçadan alınan yağ dokusu ile burasını doldurarak şifayı sağlama.


Crede's method : 1. Çocuk doğduktan sorna plasentanın gecikmesinde bir el ile uterus cismine masaj yaparak plasentanın ayrılmasını sağlama; 2. Yeni doğan çocukların gözlerine bir damla %2 gümüş nitrat damlatılması;


dick method : kızıl7a karşı korunma amacıyla toksin-antitoksin enjeksiyonu uygulama;


electrophoretic method : Elektroforez'e dayanan analizler (Protein karışımlarının analizinde uygulandığı gibi);


Grossich's method : Mikrop öldürücü olarak iyot tentürü kullanma;


Hohl's method : Doğumda fetüs başı doğarken perinenin yırtılmasını önleme amacıyla uygulanan bir metot;


Nej Carbonic method : Bazı deri tümörlerini (benler v.s.) ortadan kaldırmak için CO2 ile derinin dondurulması metodu;


Politzer's method : Ortakulağa hava vermek için burundan hava üflenmesi.


Schede's method : Yeri kan pıhtısı ile dolacak şekilde kemikte nekroz gösteren dokunun çıkarılması;


Schultze's method : Yeni doğan bebeği ayaklarından tutarak sallama yoluyla solunumunu uyarma yöntemi;


Silvester's method : Sternum üzerinden toraks7a tazyik yapmak suretiyle uygulanan bir sun'i solunum yöntemi;


Staining method : Hücreleri çeşitli boya maddeleriyle boyarken izlenen usul ve teknikler, boyama metodları;


Wright's method : yaraların önce hipertonik sonra hipotonik sodyum klorür eriyiği ile yıkanması;


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

centriole : n. Sentrozom'un merkezinde bulunan, hücre bölünmesi esnasında aktif role sahip küçük oluşum, sentirol (bir veya iki adet olabilir).


chiropractic : n. Subluksasyona uğramış processus transversus'ların sinir kökleri üzeirndeki baskısını azaltmak için vertebralara elle yapılan müdahale.


cillosis : n. Göz kapağının istemdışı titreşim göstermesi, göz kapağı seğirmesi.


collutory : n. Ağzı yıkama, gargara.


dialyzer : n. 1. Diyaliz için kullanılan alet; 2. Diyaliz'de kullanılan zar, diyaliz membranı.


dysodontiasis : n. Diş çıkımında güçlük, çocukluk çağında dişlerin ağrılı veya geç çıkması.


endocrin (e) : a. 1. İç salgı; 2. Bir bezin salgısını doğrudan doğruya kana karıştırması.


glucocorticoid : n. Glukoneojenez (proteinlerden glikoz ve glikojen yapımı) sağlayan ve insülin etkisini antagonize eden steroid yapısındaki hormonların ortak adı.


glyconeogenesis : n. yağ ve proteinler gibi esas molekülü karbonhidrat olmayan maddelerden karbonhidrat meydana gelmesi, glikoneojenez.


inveterate : a. 1. Kökleşmiş, yerleşmiş, müzmin, sürekli, kronik, tedavisi zor olan; 2. Tiryaki.


leukocytoma : n. Tümörsü lökosit kitlesi


malacoma : n. 1. Yumuşama. See: Malacia; 2. Yumuşama gösteren kısım, organ veya dokunun, herhangi bir sebeple yumuşamışbölümü.


melanemia : n. Kan kararması hastalığı, melanemi.


microbial : a. See: microbic.


nates : n. 1. İlyeler, kabaet bölgesi (See: Buttocks); 2. Corpora quadregemina'nın ön çifti.


osteoarticular : a. Kemik ve eklemlere ait.


pancreectomy : n. Pankreas'ın kısmen veya tamamen çıkarılması.


paramyoclonus : n. Çeşitli kas gruplarında zaman zaman kendini gösteren bibiri arkasına istemdışı kasılma ve gevşeme hareketleriyle belrigin klinik tablo.


pleuropneumonia : n. Plörezi ile beraber seyreden, şiddetli plevra ağrısının hakim olduğu pnömoni, plöropnömoni.


psychotogenic : a. Psikoz meydana getirici, psikoz oluşturucu.