Bugün : 22 Kasım 2018, Perşembe

Favorilere Ekle!

method nedir?

method : n. biochem. Usul, tarz, şekil, yöntem, metod.

Abbot's method : Abbott spor boyama metodu.


antylus method : Antyllus metodu bir anevrizmada "incsion" ile kesecik boşaltıldıktan sora, arterin her iki yanına ligatür konulması;


resredka method : Daha önce serum yapılmış hastaya yeniden aynı cins serum yapmak gerekirse önce 0.5 cc, bir saat osnra 1 cc ve gene bir saat sonra -duyarlığı bu yolla giderilmiş organizmaya- geri kalan serumun hepsi yapılır.


chaput method : Osteomiyelitte kemiğin hasta olan kısmı iyice kazındıktan sonra karın veya kalçadan alınan yağ dokusu ile burasını doldurarak şifayı sağlama.


Crede's method : 1. Çocuk doğduktan sorna plasentanın gecikmesinde bir el ile uterus cismine masaj yaparak plasentanın ayrılmasını sağlama; 2. Yeni doğan çocukların gözlerine bir damla %2 gümüş nitrat damlatılması;


dick method : kızıl7a karşı korunma amacıyla toksin-antitoksin enjeksiyonu uygulama;


electrophoretic method : Elektroforez'e dayanan analizler (Protein karışımlarının analizinde uygulandığı gibi);


Grossich's method : Mikrop öldürücü olarak iyot tentürü kullanma;


Hohl's method : Doğumda fetüs başı doğarken perinenin yırtılmasını önleme amacıyla uygulanan bir metot;


Nej Carbonic method : Bazı deri tümörlerini (benler v.s.) ortadan kaldırmak için CO2 ile derinin dondurulması metodu;


Politzer's method : Ortakulağa hava vermek için burundan hava üflenmesi.


Schede's method : Yeri kan pıhtısı ile dolacak şekilde kemikte nekroz gösteren dokunun çıkarılması;


Schultze's method : Yeni doğan bebeği ayaklarından tutarak sallama yoluyla solunumunu uyarma yöntemi;


Silvester's method : Sternum üzerinden toraks7a tazyik yapmak suretiyle uygulanan bir sun'i solunum yöntemi;


Staining method : Hücreleri çeşitli boya maddeleriyle boyarken izlenen usul ve teknikler, boyama metodları;


Wright's method : yaraların önce hipertonik sonra hipotonik sodyum klorür eriyiği ile yıkanması;


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blastogenesis : n. Bir hücreden oluşan canlıların tomurcuklanma suretiyle çoğalması.


depilatory : a. Kıl döken.


detrition : n. Sürtünme veya benzeri sebeplerle bir organ veya oluşum yüzeyinin yenmesi, yenme, aşınma.


device : n. Araç, alet.


extrovert : n. Bazen extravert olarak kullanılır, davranışlarını diğer insanların kendine karşı olan tutumlarına göre düzenleyen kimse.


fastigium : n. (pl. Fastigii) 1. Fastigyum tavan zirve;


fibrinogenopenia : n. Kanda fibrinojen miktarının azalması.


folliculosis : n. Lenf foliküllerinin aşırı gelişimi.


gametogony : n. Gametler vasıtasiyle çoğalma.


ganglionervous : a. Sempatik sinir sisteminea it.


gonycampsis : n. diz kavsi.


hemogram : n. Kanı oluşturan maddeleri gösteren cetvel, hemogram.


in extremis : n. Ölüm döşeğinde.


konometer : n. Havadaki toz miktarını ölçen alet.


lordosis : n. Omurganın konveksliği öne bacak şekilde arkaya bükülmesi, kamburluk, belkemiğinin eğriliği, lordoz.


luminal : a. 1. Lumene ait; 2. Uyutucu bir ilaç, lüminal.


mamillar : a. Memeciğe ait.


narcoanesthesia : n. Narkotik ilaçla oluşturulan his kaybı, narkoanestezi.


oesophagectomy : n. Yemek borusunun bir bölümünün veya tamamının çıkarılması.


panhysterosalpingo-oophorectomy : n. Uterus, boyun, salpenks ve yumurtalıkların ameliyatla çıkarılması.