Bugün : 21 Ocak 2019, Pazartesi

Favorilere Ekle!

method nedir?

method : n. biochem. Usul, tarz, şekil, yöntem, metod.

Abbot's method : Abbott spor boyama metodu.


antylus method : Antyllus metodu bir anevrizmada "incsion" ile kesecik boşaltıldıktan sora, arterin her iki yanına ligatür konulması;


resredka method : Daha önce serum yapılmış hastaya yeniden aynı cins serum yapmak gerekirse önce 0.5 cc, bir saat osnra 1 cc ve gene bir saat sonra -duyarlığı bu yolla giderilmiş organizmaya- geri kalan serumun hepsi yapılır.


chaput method : Osteomiyelitte kemiğin hasta olan kısmı iyice kazındıktan sonra karın veya kalçadan alınan yağ dokusu ile burasını doldurarak şifayı sağlama.


Crede's method : 1. Çocuk doğduktan sorna plasentanın gecikmesinde bir el ile uterus cismine masaj yaparak plasentanın ayrılmasını sağlama; 2. Yeni doğan çocukların gözlerine bir damla %2 gümüş nitrat damlatılması;


dick method : kızıl7a karşı korunma amacıyla toksin-antitoksin enjeksiyonu uygulama;


electrophoretic method : Elektroforez'e dayanan analizler (Protein karışımlarının analizinde uygulandığı gibi);


Grossich's method : Mikrop öldürücü olarak iyot tentürü kullanma;


Hohl's method : Doğumda fetüs başı doğarken perinenin yırtılmasını önleme amacıyla uygulanan bir metot;


Nej Carbonic method : Bazı deri tümörlerini (benler v.s.) ortadan kaldırmak için CO2 ile derinin dondurulması metodu;


Politzer's method : Ortakulağa hava vermek için burundan hava üflenmesi.


Schede's method : Yeri kan pıhtısı ile dolacak şekilde kemikte nekroz gösteren dokunun çıkarılması;


Schultze's method : Yeni doğan bebeği ayaklarından tutarak sallama yoluyla solunumunu uyarma yöntemi;


Silvester's method : Sternum üzerinden toraks7a tazyik yapmak suretiyle uygulanan bir sun'i solunum yöntemi;


Staining method : Hücreleri çeşitli boya maddeleriyle boyarken izlenen usul ve teknikler, boyama metodları;


Wright's method : yaraların önce hipertonik sonra hipotonik sodyum klorür eriyiği ile yıkanması;


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

circumference : n. Çevre, muhit, circumferentia.


diluent : a. Sulandırıcı, eriyiğin yoğunluğunu azaltıcı.


dissimulation : n. Hastalık belirtilerini gizleme.


fixative : a. 1. Sabitleştiren, oynamaz hale getiren, tesbit edici; 2. Mikroskopik muayene için ince kesit alıncak dokuyu sert şekilde tesbit edici madde, organ veya oluşumun bozulmadan muhafazasını sağlayan ilaçlı eriyik.


formiciasis : n. Karınca ısırıklarından meydana gelen marazi durum.


heliophobia : n. Marazi güneş ışığı korkusu, helyofobi.


hemorrhoids : n. pl. Anus çevresindek venalarda görülen variköz değişiklikler.


hilar : n. Hilusa ait.


incompatible : n. Birbiriyle uyuşmaz, birbiriyle bağdaşmaz, birbirine ters.


karyo- : pref. Çekirdek anlamına önek.


lipoblast : n. Yağ hücresini yapan bağ dokusu hücresi.


lymphorrhagia : n. See: Lymphorrhea.


odontoceramic : a. Porselen dişe ait.


osteoclasia : n. Kemik dokusunun eriyip yokolması, osteoklazi.


otogenous : a. Kulaktan kaynaklanan, otojen.


oulorrhagia : n. See: Ulorrhagia.


oxalemia : n. Kanda oksalat çoğalması, oksalemi.


periacinous : a. Acinus çevresinde bulunan, akinusu saran.


phacomalacia : n. Yumuşak katarakt, fakomalasi.


pneumonography : Akciğer radyografisi.