Bugün : 15 Temmuz 2018, Pazar

Favorilere Ekle!

metrocarcinoma nedir?

metrocarcinoma : n. Uterus karsinomu, rahim tümörü, metrokarsinom.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

capillus : n. (pl. capilli). Saç, kıl.


chelate : v. Gevşek yapı gösteren bileşiği bir metalle birleştirmek, bu suretle bileşiğin yapısını kuvvetlendirmek.


chromicize : v. biochem. Kromla muamele etmek.


crossmatching : a. Kan transfüzyonundan önce alıcı ve verici kanları arasındaki uygunluğu tesbit için yapılan (Karşılaştırma sonucu aglütinasyon olmayışı iki kanın aynı gruptan olduğunu gösterir).


cystelcosis : n. Mesane'de ülser oluşması.


demyelination : n. sinir liflerinin etrafını saran miyelin tabakasının ortadan kalkması, sinir liflerinde miyelin kaybı.


dope : n. 1. Herhangi bir uyaryıcı veya uyuşturucu ilaç; 2.Uyarıcı veya uyuşturucu ilaç vermek; 3. Uyuşturucu madde kullanan kişi.


excite : v. Tahrik etmek, harekete getirmek, uyarmak.


flow : a. 1. Akı; 2. Muayyenzamanda akan su v.s.miktarı.


leptoprosopia : n. Yüzün, uzunluğuna oranla anormal şekide dar oluşu.


leucotomy : n. Beynin ön lopunun beyaz maddesini kesme ameliyatı.


menouria : n. Adet esnasında, uterus ile mesane arasındaki fistül sebebiyle idrarın kanlı gelişi.


myiasis : n. Sinek larvalarının sebep olduğu hastalıklar.


nomotopic : a. Nomotop, 1. Normal yerinde bulunan; 2. Olması gereken yerde meydanag elen.


paravaginitis : n. Vagina çevresindeki dokuların iltihabı.


platinode : n. Bir elektrik bataryasında toplayıcı safiha.


precipitable : a. biochem. Çökeltilebilir.


scoliokyphosis : n. Belkemiğinin arkadan öne kambur ve yanları çarpık oluşu.


series : n Sıra, silsile seri.


siccative : a. & n. 1. Kurutucu; 2. Kurutucu madde.