Bugün : 19 Şubat 2019, Salı

Favorilere Ekle!

metrocarcinoma nedir?

metrocarcinoma : n. Uterus karsinomu, rahim tümörü, metrokarsinom.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

circumcision : n. Sünnet.


coliform : n. Eschercihia coli'ye benzeyen, E.coli şeklinde.


craniostenosis : n. Kafatası kemikleri arasındaki sütürlerin erken kapanması nedeniyle kafatasının daralması hail.


delinquency : n. Suç niteliğindeki hareket veya davranış, kanunsuz hareket, kabahat.


flaccidity : n. Gevşeklik, organ veya dokuda normal gerginliğin kaybolması hali.


hernioid : a. Fıtıksı, fıtığa benzer.


tentum : n. Erkek cinsiyet organı, penis.


vaccinotherapy : n. Hastalıkların tedavisi için aşılardan yararlanılması.


histo- : pref. See: Hist-.


ilioinguinal : a. İlyum ve kasık bölgelerine ait.


infrathoracic : a. Göğüs (toraks) altında.


ligula, ligule : n. 1. Dilcik, ligula; 2. Beyinde dördüncü karıncığın yan duvarında bulunan ak madde şeridi.


microcosmic : a. İnsan'la ilgili, insan vücuduyla ilgili.


neutral : a. biochem. Ne asit ne de kalevi mahiyetinde olan, nötr, mutedil


perisalpinx : n.l Fallop tübü (tuba uterina)'nün dış tabakası, Fallop tübü serozası.


plagiocephalic : a. 1. Plagiosefali ile ilgili; 2. Plagiosefali gösteren.


plumbism : n. Kurşun zehirlenmesi.


psychr(o) : pref. Soğuk, soğukla ilgili.


root : n. Kök (diş, kıl, tırnak, bitki vs), radix.


schistocormia : n. Gövde üzerinde doğuştan yarık bulunuşu.