Bugün : 25 Nisan 2019, Perşembe

Favorilere Ekle!

metromalacia nedir?

metromalacia : n. Uterus'un ileri derecede yumuşaması, metromalasi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blister : n. 1. Kabarcık; 2. Yakı; 3. Pehlivan yakısı.


chewing : n. Çiğneme


clawless : a. Ayağı tırnaksız (hayvan hakkında).


cribrum : n. Kalbur


demodex : n. Özellikle yüz ve burundaki kılların köklerined yerleşmiş bir parazit.


detonation : n. Maddenin patlaması sonucu çıkan şiddetli ses, patlama, infilak.


didymalgia : n. Testis ağrısı.


endogamy : n. 1. Aynı kabileveya sülale içinden evlenme adeti; 2. Aynı hücreden meydana elen gametlerin birbiriyle birleşmesi, bu tarz birleşme ile üreme.


fetalism : n. Fetal gelişim devresine has bazı oluşum veya özelliklerin doğumdan sonraki gelişme devresinde, değişmeksizin kalması.


flea : n. Siphonaptera türüne ait kan emici bir böcek, pire.


fungous : a. 1. Mantara ait; 2. Mantarsı, mantarbiçim; 3. Mantarlı.


hyperinsulinemia : n. Kanda hipoglisemi'ye uzanmak üzere aşırı insülin bulunuşu.


icterohepatitis : n. Sarılıkla belirli karaciğer iltihabı, ikterohepatit.


indiscriminate : a. Rastgele yerleşen, vücut kısımlarını gelişigüzel tutan.


inviable : a. Yaşama yeteneği olmayan, dış ortama uyacağı derecede gelişmemiş (fetüs hakkında).


magnus : n. Büyük.


melitemia : n. Kanda şeker fazlalığı.


metacarpectomy : n. Metakarp kemiğinin ameliyatla çıkarılması.


murmur : n. Kalb v.s.yi dinlerken işitilen üfürüm, sufi.


paragomphosis : n. Fetüs başının, herhangi bir sebeple pelviskanalında sıkışması.