Bugün : 15 Temmuz 2018, Pazar

Favorilere Ekle!

monatomic nedir?

monatomic : a. Tek atomlu.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bur(r) : n. 1. Pankreas, uykuluk; 2. Kulak deliği.


chelating agents : n. Çeşitli metaliyonlarını kendi molekül yapılarına katabilme karakterini gösteren çözünürlüğü yüksek organik maddeler.


dextrotorsion : n. Sağa doğru bükülme, ekseni etrafında sağa doğru dönme.


dull : a. Perküsyonda matite veren.


dysphasia : n. Disfazi, konuşma ve idrak bozukluğu.


emulsion : n. Merhem gib kullanılan ve süte benzer yağlıca bir sıvı, sübye, emülsiyon.


erythrogenic : n. a) Leke meydana getirme veya leke meydana gelmesine sebep olma. cb) Alyuvar yapımına sebep olma.


euchromatin : n. biochem. Kromozomlardaki gibi boyanan kromatin maddeis.


gonecystolith : n. Seminal vezikülde taş birikmesi, gonesistolit.


herniotomy : n. Fıtığın cerrahi tamiri, herniyotomi.


hypocupremia : n. Kanda bakır miktarının ileri derecede azalışı.


hypomotility : n. Hareketlerin azalması, örneğin mide ve barsak hareketlerinin daha az olması.


intracervical : a. Serviks uteri'nin kanalı içinde.


intragluteal : a. Kalçayı meydana getiren.


mesial : a. Orta, ortada bulunan merkezde, ortaya ait.


mount : n.&v. 1. Avuç içindeki lop etlerden biri; 2. Mikroskopla bakılacak şeyi içinde tutan cam levhacıklar, lam ve lamel; 3. Lamları mikroskopta incelenebilir hale getirmek.


neurofibromatosis : n. Sinirlerin mültipl fibromu, nörofibromatoz (Recklingausen hastalığı).


parasynapsis : n. Meyotik hücre bölünmesinde homolog kromozomların yan yana gelerek birleşmesi.


perinatal : a. Gebeliğin yirminci haftasından doğuma kadar geçen fetüs hayatına ait.


pharynoperistole : n. Yutak daralması.