Bugün : 23 Mart 2019, Cumartesi

Favorilere Ekle!

monomicrobic nedir?

monomicrobic : a. Tek mikroptan ileri gelen, tek mikroba ait, monomikrobik.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blepharosynechia : n. Alt ve üst göz kapaklarının birbirine yapışması.


cachexia : n. Genel sağlık durumunun bozukluğunu, kötü beslenmeyi ve yapı bozukluğunu kasteden bir deyim, ileri derecede zayıflama, sıskalık, kaşeksi.


colicystitis : n. Escherichia coli'nin sebep olduğu mesane iltihabı.


cytoometaplasia : n. Hücre fonksiyon ve şekillerinde meydana gelen değişiklik.


decapsulation : n. bir kapsülün cerrahi olarak çıkarılması.


dissectible : a. Gözle görülebilen veya çıkartılabilen hale gelebilir; teşrihi mümkün.


equinocavus : n. Ayakta hem "talipes equinus" hem "talipes cavus" özellikleri gösteren şekil bozuklğu.


uviometer : n. Ultraviyole dalgaları ölçen alet, üviometre.


histonomy : n. Doku gelişimi kanunları.


hyperphosphoremia : n. See: Hyperhphossphatemia.


inertia : n. 1. Atalet, süredurum; 2. Bir organın veya bir kasın işlemez hale gelmesi.


laryngopharyngectomy : n. Gırtlak ve yutağın ameliyatla çıkarılması.


laryngoxerosis : n. Gırtlak kuruluğu, larenksin kuruması.


leukotomy : n. Beynin ön lobunun beyaz maddesinin ameliyatı, lökotomi.


magnesic : a. biochem. Magnezyuma ait.


myelinopathy : n. Beynin ak maddesinin veya omuriliğin dejenerasyonu, miyelopati.


myotic : a. Miyozise ait.


nakuruitis : n. Bir çeşit kobalt azalması hastalığı.


phocomelia : n. Teratojenik bir malformasyon, kollar ve ayaklar doğrudan doğruya gövdeye bağlanarak mühüre benzer bir görünüm meydana getirirler.


planum : n. (pl. plana). Düzlem.