Bugün : 24 Nisan 2018, Salı

Favorilere Ekle!

monomicrobic nedir?

monomicrobic : a. Tek mikroptan ileri gelen, tek mikroba ait, monomikrobik.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

calcar : n. 1. Mahmuz; 2. Hippocampus minor.


conitomy : n. Glotisin altında hava alma yollarının açılması, Konyotomi.


edentulous : a. Dişsiz, dişi olmayan


entochorodiea : n. Koroidin iç tabakası.


ephelides : n. Çil, benek.


extension : n. 1. Ekstansiyon: Açma, uzatma (kemiği kırılmış organı çekip uzatma ameliyesi), extensio; 2. Uzama, açılma.


giardia : n. Bazı türleri insan barsaklarında hastalığa sebep olan kamçılı protozoonların bir cinsi.


hydrogenylase : n. biochem. Escherichia coli tarafından yapılan ve formik asidi karbon diyoksitle hidrojene ayrıştıran bir enzim.


interrelation : n. Karşılıklı ilişki, iki şey arasındaki ilgi.


intervention : n. 1. Araya girme, karışma, müdahale; 2. Herhangi bir ruhsalbozukluğu normale döndürme amacıyla psikoanalist'in telkin v.b. yollarla duruma müdahalesi.


intracerebellar : a. Beyincik (cerebellum) içi, beyincik içinde.


kinomometer : n. Hareket genişliğini, özellikle eklemde meydana gelen hareketin genişliğini ölçen alet, kinomometre.


mastoncus : n. Meme tümörü veya göğüs şişmesi.


methoxyfludrane : n. Obstetrik alanda çok kullanılan inhalasyon anesteziği.


neutrocytophilia : n. See: Neutrophilia


odont(o)- : pref. Dişle ilgili.


scrotectomy : n. Skrotumu kısmen kesip çıkarma ameliyatı.


sex-limited : a. Sadece bir cinsi etkileyen, sadece bir cinste görülen.


spondylopathy : n. Omur hastalığı, spondilopati.


storax : n. Buhur, günlük, sigala ağacı (Balgam söktürücü).