Bugün : 14 Aralık 2018, Cuma

Favorilere Ekle!

monomicrobic nedir?

monomicrobic : a. Tek mikroptan ileri gelen, tek mikroba ait, monomikrobik.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chemical : a. & n. biochem. a) Kimyevi, kimyasal; b) Kimyasal maddeler, ecza.


chemoheterotroph : n. Kemoheterotrofik nitelik gösteren bakteri, kemoheterotrof.


cytology : n. Hücrebilim, hücrelerin bilimsel tetkiki.


elytrocele : n. Bir kısım vagina duvarının ileriye doğru bombelik göstermesi hali, vagina fıtığı.


epoophorectomy : n. "Epoophoron"un ameliyatla çıkarılması.


fovea : n. (pl. foveae). Çukur (daha çok yuvarlak çukurlar).


geniculate : a. Ganliyonlu, dizli, diz gibi şişkin kısmı bulunan, geniculatus.


subiliac : a. İlyumaltı, ilyum altında bulunan.


heteropolysaccharide : n. biochem. Hidrolize uğradığında çeşitli karbonhidratlar meydana getiren bileşik madde.


inspissation : n. Bir sıvınınbuharlaşma sonucu koyu kıvam kazanması, yoğun hale gelme, koyulaşma.


iridosclerotomy : n. Sklera ve iris kenarını delme ameliyesi.


localize : n. Yayılmasının önlenmesi, bir lezyonun yerinin saptanması.


lip(o) : pref.Yağ.


microprosopia : n. Yüzün normale oranla çok küçük oluşu, yüz küçüklüğü, mikroprosopi.


orthophoria : n. Organların (özellikle gözlerin) normal ve birbirleriyle dengeli çalışacak şekilde yerleşmesi.


perodactylus : n. Parmakları doğuştan yeterince gelişmemiş veya şekil bozukluğu gösteren bebek.


phenethicillin : n. Aside dayanıklı olan ve ağız yoluyla kullanılabilen bir antibiotik.


quater in die : a. Günde dört defa.


redintegration : n. 1. Herhangi bir uyarı sonucu geçmişteki bir olay veya olayların zihinde tekrar canlanması, geçmişin hatırlanması; 2. İyileşme, sıhhatini kazanma; 3. Harabiyete uğrayan herhangi bir şeyin düzelmesi, özellikle harabiyete uğrayan oduk veya organın kendisini onararak normal duruma dönmesi.


septic : a. 1. Mikrop veya toksinden meydanag elen; 2. Bulaşık, mikroplu, septik.