Bugün : 15 Temmuz 2018, Pazar

Favorilere Ekle!

monomicrobic nedir?

monomicrobic : a. Tek mikroptan ileri gelen, tek mikroba ait, monomikrobik.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bronchogenic : n. Bronşlardan menşe alan, bronş kaynaklı.


cache : n. Işınlamada, radyoaktif maddenin, içine konulduğu kurşundan, tepesi açık, koni şeklinde muhafaza.


clubbed fingers : n. Uzuvlardaki yumuşak dokuların şişmesi.


craniosynnostosis : n. See: Craniostosis.


crystallin : n. biochem. Göz merceğinden elde edilen bir globülin.


enterocholecystostomy : n. İncebarsakla safra kesesi arasında ameliyatla geçit oluşturma.


esterase : n. biochem. Ester bağlarının hidrolizini sağlayan enzim.


glossopathy : n. Dil hastalığı.


indurated : a. 1. Sertleşmiş; 2. Sert.


keroid : a. Korneya benzer.


leptophonia : n. Ses zayıflığı, sessizlik, leftoni.


leukocytoclasis : n. Lökositlerin parçalanıp dağılması.


omentofixation : n. Omentum'un karın duvarına veya herhangi bir karın organına dikişle tesbit edilmesi, omentofiksasyon.


omentotomy : n. Omentum ameliyatı.


prognathism : n. Altçenenin öne doğru çıkık olması, prognatizma, prognatlik, prognatismus.


relief : n. Ağrı veya acıdan kurtarma, sıkıntısını hafifletme veya ortadan kaldırma.


shift : n. Değişme veya sapma.


statum : n. Birden, dehal, hemen.


tridactylism : n. El veya ayakta üç parmak bulunuşu, tridaktilizm.


turbinectomy : n. Burun boşluğu konkalarından birini çıkarma ameliyatı.