Bugün : 21 Haziran 2018, Perşembe

Favorilere Ekle!

monopodia nedir?

monopodia : n. Tek bacaklı hilkat garibesi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blennophthalmia : n. Kataral konjuktivit-blennophthalmic, sıfat şekli.


bronchiloquy : n. Sertleşmiş akciğer dokusuyla çevrili bronş üzerinde, oskültasyon esnasında alınan anormal ses.


costoaxillary : a. Kaburgalara ve koltukaltına ait.


effusion : n. dökülme, dökülen madde.


electrokymograph : n. Elektrokimografi'de kullanılan alet.


feeling : n. 1. Hissetme, duyma; 2. Dokunma, dokunma duyusu; 3. Herhangi bir his, duygu; 4. Duygulu, hassas.


frigotherapy : n. Hastalığın soğukla tedavisi.


gastroenterology : n. Mide barsak hastalıkları bilgisi, gastorenteroloji.


hypopiesis : n. Fevkalade düşük tansiyon.


irascibility : n. Çabuk öfkelenme, uyarı karşısında hemen kızgınlık gösterme hali.


mongol : n. Down's sendromu için kullanılan deyim.


narcotize : v. Uyuşturmak veya uyutmak (ilaç v.s. ile).


nonprotein : n. Protein dışı herhangi bir madde.


odontoceramotechny : n. Porselen diş yapma sanatı.


polyploidy : n. Polipe benzeme.


polysarcia : n. Vücutta yağ dokusunun artışı, şişmanlık.


premorbid : a. Hastalık gelişiminden önce olan.


radiodontist : n. Diş radyoloğu.


ricinism : n. Hint yağı ile zehirlenme.


sarcoplasm : n. Lifi kas sütunları arasında bulunan madde, çizgili kas hücresinin protoplazması, sarkoplazma.