Bugün : 20 Mayıs 2018, Pazar

Favorilere Ekle!

monopsychosis nedir?

monopsychosis : n. Belli bir şeyin kişi zihninde sabit fikir halini alışı ile belrigin psikoz şekli, monopsikoz.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cellulotoxic : n. 1. Hücre toksinlerinin sebep olduğu, hücre toksinlerine bağlı; 2. Hücreler için toksik etki gösteren, hücreye zararlı.


cysto-urethropexy : n. İdrar kaçırmanın önüne geçmek için yapılan ve idrar kesesi ile üst uretranın ön tarafa tespit edilmesini sağlayan girişim.


derealization : v. Gerçekle ilgisiz duygular algılamak, normal insanların rüya görmesi gibi.


diprosopus : n. Çift yüze sahip hilkat garibesi (Gövde kol ve bacaklar tek fetüs halinde gelişmiştir).


dysmenorreha : n.Adet (aybaşı) güçlüğü, dismenor (ağrılı olur).


endocardium : n. Kalp içzarı, kalp boşluklarını örten derin tabaka, endokard(iyum).


interictal : a. Nöbet sırasında gelen, krizde olan.


lacunule : n. Lakunacık.


hedenophobia : n. Zevk ve eğlenceye karşı ürküntü duyma, neşelenmekten korkma.


heloma : n. El ve ayakların nasır bağlaması.


hepatalgic : a. Karaciğer ağrısı ile ilgili.


hypoprothrombinemia : n. Kanda protrombin noksanlığının mecut olması.


hysterocleisis : n. Uterus ağzının (os uteri) cerrahi kapatılması.


impacted : a. İyice sıkışmış durumda olan, anormal derecede hareketsiz duran.


induration : n. See: induratio.


lymphocele : n. Lenf ihtiva eden tümör, lenfosel.


multicuspidate : a. Çok zirveli.


ophthalmodiagnosis : n. Göz reaksiyonu yardımı ile yapılan teşhis.


ophthalmotomy : n. Göz ameliyatı, oftalmotomi.


pediatrician : a. Çocuk hastalıkları uzmanı, çocuk doktoru, pediatr.