Bugün : 23 Eylül 2018, Pazar

Favorilere Ekle!

mortinatality nedir?

mortinatality : n. Ölü doğumların tüm doğumlara oranı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cataplexy : n. Büyük korku veya heyecan neticesinde kasların katılaşması, inme, katapleksi.


coni (i) ne : n. biochem. "Conium maculatum" bitkisinde bulunan çok zehirli bir alkaloid, ağılı baldıran ruhu (C3H17N).


cytogenesis : n. Hücre oluşumu, sitojenez.


dandruff : n. Baş kepeği, konak.


dejecta : n. Dışkı, feçes.


filum : n. (pl. fila). İplik veya lif.


gastrografin : n. radyoskopi'den önce hastaya verilen kontrast madde.


gram-negative : a. Gram metodu ile boyandığı zaman boyayı almayan.


uvuloptosis : n. Damak düşüklüğü.


hemataerometer : n. Kandaki gazları ölçme aleti.


hyperadrenalism : n. Böbreküstü bezlerinin aşırı faaliyeti.


hypodermic : a. Deri altına ait, deri altı, hipodermik.


insufflator : n. Herhangi bir vücut boşluğu veya kanal içine hava veya gaz verme amacıyla kullanılan alet.


intratubal : a. Tüp içi, kanal şeklindeki organ veya oluşumun boşluğu içinde.


metamere : n. Hayvan vücudunda seri halinde diziliş gösteren benzer parça (bölüm)'lerden her biri (Solucan vücudunun parçaları gibi).


neurotonia : n. Vejetatif sinir sitemi tonusunun muvazenesinin bozukluğu, nevrotoni.


nudist : n. Çıplak yaşama taraftarı.


perineum : n. Anus ile jenital kısımlar arasındaki yumuşak bölüm, apışarası, perine.


petechia : n. (pl. petechiae). Nokta biçiminde deri kanamaları, petesi (damar dışına kan çıkamsı), purpura.


pock-marked : a. Yüzünde geçirilen çiçek hastalıına ait izler gösteren, çiçek bozuğu.