Bugün : 24 Nisan 2018, Salı

Favorilere Ekle!

mortinatality nedir?

mortinatality : n. Ölü doğumların tüm doğumlara oranı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

biotransformation : n. Vücuda giren herhangi bir maddenin organizmada kimyasal değişikliğe uğraması, alınan maddelerden metabolizma sonucu yıkım ürünlerinin oluşması.


colloidal : a. biochem. Kolloide ait, kolloid yapısında, kolloid kuramında.


colonic : a. Kolona ait, colicus, kolik.


dermatoglyphics : n. Parmak uçlarındaki, avuç içlerindeki ve tabanlardaki cildin incleenerek herhangi bir gelişim anomalisi mevcut olup olmadığının araştırılması.


dyspancreatism : n. Panknreas çalışmasında bozukluk veya yetersizlik.


epiblepharon : n. Üst veya alt göz kapağı kenarlarının içe kıvrılmasıyla belirgin doğuştan anomali.


esophagoduodenostomy : n. Yemek borusu ile duodenum arasında midenin çıkarılışını takiben ameliyatla geçit oluşturma.


fragilocyte : n. Hipotonik tuzlu eriyiklere mukavemet edemeyip patlayan eritrosit, frajilosit.


franklinization : n. Statik elektriğin tedavide kullanılışı.


hematophage : n. Eritrositleri, içine alarak imha eden hücre, hematofaj.


hyperinosis : n. Kanda fibrinin çoğalması ile meydana gelen pıhtılaşma, hiperinoz.


iodoform : n. biochem. İyodoform, iyotlu antiseptik sarı bir bileşim.


iridoparalysis : n. Gözbebeği felci.


isoleucin(e) : n. biochem. Esansiyel aminoasit.


jejunotomy : n. Jejunumu yarma, jejunum ameliyatı.


lubrication : n. Kaygan hale getirme, yağ, krem v.b. bir madde sürerek herhangi bir yüzey veya oluşumu kaygan hale getirme.


madarosis : n. Kirpik veyakaş dökülmesi, kaşsızlık, kirpiksizlik.


maurice-lee tube : n. Nazogastrik aspirasyonu ve jejunum kanalıyla beslenmeyi sağlayan özel bir tüp.


mechanical : a. Hareket kanunlarına ait veya bunlara tabi.


metrodynia : n. Uterus ağrısı, rahim sancısı.