Bugün : 15 Temmuz 2018, Pazar

Favorilere Ekle!

mortinatality nedir?

mortinatality : n. Ölü doğumların tüm doğumlara oranı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chthonophagia : n. Toprak, kil veya çamur yeme.


chylomicron : n. Yaşlı gıdaların sindirilip barsaklardan emilmesini takiben kan serumunda görülen yağ zerreciklerinden her biri.


coccyx : n. Kuyruk sokumu kemiği, koksiks, kuyruk (paldım) kemiği, os coccygis.


deamination : n. biochem. Bir cisimden amino grubu (-NH2) ayırma, deaminasyon.


exchanger : n. Herhangi bir şeiy diğer bir şeyle değiştirmede kullanılan aygıt, değiştirici aygıt.


lacerated : a. yırtılmış, yırtık.


uveoparotitis : n. Parotitisle seyreden üveit.


hemichromatopsia : n. Yarım renk körlüğü.


hydrokinesitherapy : n. sulatı idmanı ile aypılan tedavi.


hydromyelia : n. Omurilikte içi sıvı dolu boşlukların oluşumu, hidromiyeli.


irascibility : n. Çabuk öfkelenme, uyarı karşısında hemen kızgınlık gösterme hali.


kinetoplasm : n. Sinir sisteminin kromofil maddesi.


lubricity : n. Kayganlık.


mesometritis : n. Mezometr (geniş bağ) iltihabı, mezometrit


necrectomy : n. Gangrenli (ölü) dokunun ameliyatla çıkarılması.


neuroleptics : n. Sinir sistemi üzerinde etkili olan ilaçlar.


pneumatocardia : n. Kalb'te hava (gaz) bulunuşu, kalp boşlukları içindeki kanın hava habbecikleri gösterişi hali.


prostatauxe : n. Prostat büyümesi.


sebolith : n. Yağ bezi taşı.


sloughing : n. 1. Kabuk oluşması, kabuklaşma, 2. Kabuğun iyileşen yaradan ayrılması, kabuğun düşmesi.