Bugün : 23 Mart 2019, Cumartesi

Favorilere Ekle!

mortinatality nedir?

mortinatality : n. Ölü doğumların tüm doğumlara oranı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bismuth : n. biochem. Bi sembolü ile bilinen atom no: 83 ve atom ağırlığı: 209 olan kimyasal element. Tuz ve terkipleri ishali tedaviye yarayan madeni bir element. bizmut (frengi için enjeksiyon olarak da kullanılır).


cacosmia : n. 1. Mevcut olmadığı halde hoşa gitmeyen kokular hissetme hali; 2. Kötü koku, tiksindirici koku.


curium : n. biochem. Cm sembolü ile bilinen, atom no:96 ve atom ağırlığı: 245 olan kimyasal element (uranyum ve plütonyumun bombardımanından elde edilmiştir).


ectrogeny : n. Bir vücut parçasının veya organın doğuştan yokluğu.


epigastrocele : n. Epigastr fıtığı.


fovea : n. (pl. foveae). Çukur (daha çok yuvarlak çukurlar).


gonepoietic : a. 1. Meni oluşmasıyla ilgili; 2. Meni oluşmasını uyarıcı.


growth : n. 1. Marazi oluş; 2. Hücre sayısının artması.


hemoglobinuria : n. İdrarda hemoglobin çıkarma, hemoglobin işeme.


hyperadrenalemia : n. Kanda adrenal salgısının çoğalması.


intracanalicular : a. Birkanalikül içinde.


lithureteria : n. Ureter'de taş bulunması taş sebebiyle meydana gelen ureter hastalığı.


mature : a. Tam gelişmiş, yetişkin, olgunlaşmış, ergin, olgun.


metopon : n. Alın.


mixoscopy : n. See: Mixoscopia.


nervule : n. 1. İnce damar; 2. İnce sinir.


opsiuria : n. Aç karınla fazla idrar çıkarma.


organum : n. See: Organ.


otocleisis : n. Kulak yollarının tıkanması.


pericystitis : n. Mesane iltihabı, sidik torbası çevresindeki dokuların iltihabı, perisistit.