Bugün : 20 Eylül 2020, Pazar

Favorilere Ekle!

musculature nedir?

musculature : n. Kas oluşması, vücut kas sistei.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

commensalism : n. Farklı iki organizmadan birinin faydalandığı diğerinin ise, bu durumdan etkilenmediği müşterek yaşama şekli.


diaphoresis : n. Ter, terleme.


dimenhydrinate : n. biochem. Baş dönmesini geçiren antihistaminik madde.


earth : n. 1. Toprak; 2. Yanmaz birkaç çeşit madeni oksitler.


emergence : n. narkozdanaçılma, genel anestezi'den sonra hastanın ayılma devresi.


gibbus : n. Kambur


glycoptyalism : n. Salyada şeker miktarı.


subgroup : n. 1. Bir grubun daha ufak taksimatı; 2. İkinci derecede grup.


hemianesthesia : n. Yarım anestezi (vücudun yarısını).


hemofuscin : n. Hemoglobin'in parçalanması sonucu açığa çıkan, sarımsı kahverengi demir ihtiva eden bir pigment, hemofüsin.


hypopsia : n. Mide salgısında pepsin eksikliği nedeniyle gıdaların yeterli şekilde sindirilememesi, pepsin eksikliğine bağlı sindirim yetersizliği.


liquefacient : a. n. 1. Sıvılaştıran, sıvılaşmaya ait, sıvılaşan; 2. Sıvılaştırıcı faktör.


macrobiote : n. Uzun ömürlü hayvan veya bitki.


malnutrition : n. Gıdasızlık, heterotropi.


megacardia : n. Kalp büyümesi, kalp hipertrofisi.


megalomaniac : a. Büyüklük kuruntusu gösteren kişi, megaloman.


orthopsychiatry : n. Zihni ve teessüri gelişmeyi inceleyen psikiyatri dalı.


overcorrection : n. Görme bozukluğunu düzeltmek için haddinden fazla kuvvetli mercek kullanma.


periacinous : a. Acinus çevresinde bulunan, akinusu saran.


periapical : a. Diş kökü apeksini çevreleyen (saran).