Bugün : 21 Haziran 2018, Perşembe

Favorilere Ekle!

myelitis nedir?

myelitis : n. Omurilik (murdar ilik) iltihabı, miyelit.

compression myelitis : Tazyik miyeliti, medulla spinalis üzerine basınç sonucu meydana gelen miyelit (ekseria Pott hastalığı sonucu olur);


traumatic myelitis : Travma sonucu meydana gelen omurilik iltihabı.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cardiopulmonary : n. Kalbe ve akciğere ait olan, her ikisini de ilgilendiren.


cerclage : n. 1. Kırık kemik uçlarını, tel ile bağlayarak birbirine tesbit etme; 2. Serviks yetersizliğinde düşüğü önlemek amacıyla serviks çevresine dikiş yerleştirme, bu amaçla yapılan ameliyat.


chromometry : n. Sıvı renginin veya renk koyuluğunun, kromometre ile ölçülmesi.


cocainism : n. 1. Keyif verici olarak devamlı kokain kullanma, kokain alışkanlığı; 2. Devamlı kokain kullanımına bağlı olarak gelişen zehirlenme hali, kronik kokain zehirlenmesi.


corticotrophin : n. See: Corticotropin.


dactylic : a. Se: Dactylar.


evacuation : n. Bir boşluğun tahliye edilmesi işlemi, özellikle gaitanın rektumdan dışarıya boşaltılmasını belirtmek için kullanılır.


fibroblast : n. Liflerin gelişmesini sağlayan hücresel element, bağ dokusunun ana hücresi, fibroblast.


galvanofaradization : n. Tedavi amacıyla galvanik ve faradik akımların bir arada uygulanması.


gemellus : n. (pl. gemelli). Leğen ikiz kasları, musculus gemeli.


glycohemia : n. Kanda şeker miktarı, glikohemi.


hemiglossitis : n. Yarım dil iltihabı, hemiglosit.


impalpable : a. Dokunulunca hissedilmez, duyulmaz.


nephritic : a. n. 1. Nefrite ait; 2. Nefrit ilacı.


osazone : n. biochem. Şekerlerin fenil hidrazin ve asetik asitle ısıtılmasından meydana gelen bileşik maddeler, osazon.


painter's colic : n. Kurşun zehirlenmesine bağlı kolik şeklinde ağrılar.


pharmacotherapy : n. Hastalıkların ilaçla tedavisi, farmakoterapi.


phenacemide : n. Temporal lop epilepside kullanılan bir antikonvülsan.


pilomotor : a. Kılları harekete getiren, kılları oynatıcı.


pleurogenic : a. Plevradan kaynaklanan.