Bugün : 16 Aralık 2018, Pazar

Favorilere Ekle!

myelitis nedir?

myelitis : n. Omurilik (murdar ilik) iltihabı, miyelit.

compression myelitis : Tazyik miyeliti, medulla spinalis üzerine basınç sonucu meydana gelen miyelit (ekseria Pott hastalığı sonucu olur);


traumatic myelitis : Travma sonucu meydana gelen omurilik iltihabı.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

clotting : n. Pıhtılaşma.


delivery : n. Doğum.


devitalization : n. 1. Cansızlaştırma, canlılığını yok etme; 2. Hassas diş pulpasını duyarsız hale getirme, diş sinirini öldürme.


exothymopexy : n. Büyümüş timus bezini ameliyatla kapsülünden soyarak sternum'a tesbit etme.


suboccipital : a. Başın arka kısmı (artkafa) altınad olan (bulunan).


homology : n. Benzeyiş.


hydrostatic : a. & n. biohem. 1. sükünette bulunan sıvılların basınç ve muvazenesine ait, hidrostatik; 2. pl. makina ilminin sıvılar denkleminden ve sıvıların kaplar üzerine basıncından bahseden bilim dalı.


hyperpnoea : n. Süratli ve derin soluk alma, soluma, nefes nefese kalma.


hyposexuality : n. Cinsel gelişimde yetersizlik, cinsel organların ve cinsel özelliklerin yeterli gelişmemesi hali.


inelasitc : a. Elastikiyetsiz, esnek olmayan.


irreversibility : n. Geri döndürülememe hali, tersine çevrilememe durumu.


mamelon : n. Meme başı veya meme başı şeklinde küçük kabartı.


mucinase : n. Sümüğe etki yapan enzim.


mycohemia : n. Mantarların kana geçmesi, kanda mantar bulunuşu, mikohemi.


nephrocardiac : a. Böbrek ve kalbe ait.


normocyte : n. Herhangi bir anormallik göstermeyen eritrosit, normal eritrosit, normosit.


orchidopexy : n. 1. İnmemiş testis'in skrotuma getirilerek dikişle tesbit edilmesi, orşidopeksi; 2. Aşağı sarkmış testis'in yukarı çekilerek skrotumda komuş dokulara dikişle tesbiti.


ossicular : a. Küçük kemikle ilgili.


pendulous : a. Aşağıya doğru asılı durumda olan, sarkan, sarkık.


phacoglaucoma : n. Göz merceğini ilgilendiren glokom.