Bugün : 19 Şubat 2019, Salı

Favorilere Ekle!

myogenic nedir?

myogenic : a. Kas yolu ile olan, miyojen.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

borage : n. "Borago officinalis" adlı bitki, hodan (laksatif olarak kullanılır).


choreic : a. 1. Kore ile ilgili, kore'ye bağlı; 2. Kore niteliğinde, kore tabiatında.


cyturia : n. İdrarda hücre bulunması, sitüri.


diplopagus : n. See: Cenadelphus.


ectorhinal : a. Burun dışında yerleşmiş.


geminate : a. Çift, eş geminus.


hamartoma : n. 1. Dokudaki kusurlu gelişime bağlı olarak meydana gelen tümöre benzer yumru şeklinde oluşum, hamartom; 2. Yeni oluşmuş kan damarlarıdan meydana gelen tümör.


hyperbaric : a. Normalden daha yüksek basınçta, ağırlıkta veya oğunlukta olan.


hyperpinealism : n. Kozalaksı bezlerin aşırı faaliyeti.


instrument : n.Alet.


mammary : a. Memeye ait.


mesmerism : n. 1. Hipnotizma; 2. Manyetizma ile tedavi usulü; hipnotizma ile tedavi.


notifiable : a. Bildirilmesi zaruri (hastalık, v.s.).


odontotomy : n. Dişi kesme ameliyesi, odontotomi.


osmoceptor : n. Koku reseptörü.


perinuclear. : a. Çekirdek çevresinde, çekirdeği çevreleyen.


phagodynamometer : n. Gıdaları çiğneme kuvvetini ölçme aleti.


pitocin : n. biochem.Oksitosinin ticari adı, pitosin.


rectoscope : n. Rektum muayenesine yarayan alet, rektoskop, proktoskop.


rod : n. 1. Beş metrelik uzunluk ölçüsü; 2. Çomak.