Bugün : 19 Haziran 2019, Çarşamba

Favorilere Ekle!

myogenic nedir?

myogenic : a. Kas yolu ile olan, miyojen.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cardioquin : n. See: Quinidine.


chyloperitoneum : n. Periton boşluğunda kilüs bulunuşu.


dermatofibroma : n. Cilt fibromu.


devascularization : n. Herhangi bir vücut bölgesinde kan akımının kesilmesi.


diathermancy : n. Hararet geçiricilik.


dysuria : n. Ağrılı işeme, sidik zorluğu, disüri.


filipuncture : n. İçinde bulunan kanın pıhtılaşmasını sağlamak amacıyla bir aneurisma'nın içine iplik inceliğinde bir tel sokulması.


hematochezia : n. See: Hemafecia.


hypothetical : a. Varsayıma dayanan, nazari, teorik.


intraluminal : a. Tübe benzer, içi boş bir oluşumun içinde.


intrapelvic : a. Pelvis içi, pelvis içinde.


ischioanal : a. İschium ve anüs ile ilgili.


nephrotresis : n. Böbrek ile böğür arasında ameliyatla geçit oluşturma, nefrotrez.


panchrest : n. See: Panacea.


parathyroprivic : a. Paratiroid bezlerinin çıkarılışı sonucu meydana gelen, paratiroid bezlerinin görev görmemesine bağlı olarak gelişen.


paraganglion : n. (pl. paraganglia). Sempatik sinir sistemi gangliyonlarının civarında bulunan kromafin hücrelerden oluşmuş düğümcük.


periductal : a. Kanalı saran, kanal (boru) çevresinde bulunan.


pyopoiesis : n. Cerahat oluşması, cerahatlanma.


pyrimidine : n. biochem. Bir organik bileşim (C4H4N2).


radiculopathy : n. Spinal sinir köklerini tutan herhangi bir hastaık.